Børneattester

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år

 

Det er et krav at indhente børneattesten digitalt. Foreningerne slipper så for at sende børneattester i papirformat.

Hvad er en børneattest?

Børneattesten er navnet på den særlige straffeattest, hvor man kun får oplyst om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende.

Hvis kommunen får information om, at foreningen ikke indhenter børneattester, vil tilskud og lokaler blive taget fra foreningen.

Læs mere i pjecen Børneattester i foreningerne , hvor du kan se Gladsaxe Kommunes anbefalinger. 

På politi.dk ligger der vejledning og direkte link til børneattesten. Se mere her.

Forebyggelse - en attest alene gør det ikke

Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge. Tag en snak i bestyrelsen om, hvordan I etablerer et trygt miljø i jeres forening, for både børn og voksne.

Mange foreninger i Gladsaxe har arbejdet med emnet, så hvis I er usikre på, hvordan I skal gribe det an, kan det være en hjælp at høre, hvordan andre har gjort. Kontakt os gerne, hvis I vil have ideer og en snak om, hvordan I kan drøfte emnet i bestyrelsen.

Foreningens leveregler

Udgangspunktet for levereglerne kan være en evaluering af skrevne og uskrevne regler i foreningen. Det kan tage udgangspunkt i konkrete emner som f.eks. overnatning, badning og omgangstone i foreningen.

Levereglerne skal både sikre, at der ikke opstår seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen, men kan også være med til at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor voksne i foreningen bliver mistænkeliggjort. Med klare retningslinjer for omgang i foreningen, og hvordan en mistanke håndteres, kan dette forebygges.

Hvis mistanken opstår i foreningen, så kontakt Gladsaxe Kommune. Vi har en specialistgruppe vedrørende mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge, der kan træde til.

KulturSkaberne

Har du en god idé til et kulturprojekt, men ved du ikke hvordan du skal få ført det ud i livet? Så kontakt KulturSkaberne.

KulturSkaberne er et kulturel værksted der hjælper dig med projektudvikling fra a-z.

Fra 2019 findes KulturSkaberne også på Gladsaxe Bibliotekerne.

Kulturskaberne

Det sker i
Gladsaxe

Se hele kalenderen her eller tilføj nyt arrangement

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kultur, fritid og idræt

Børneattest

Børneattest

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Info til foreninger