CVR-nummer, nem-konto og digital post

Alle foreninger, der modtager tilskud fra det offentlige skal have CVR-nummer + tilknyttet Nemkonto for at kunne modtage tilskud.

 

Alle foreninger har siden november 2013 modtaget post fra det offentlige i sin digitale postkasse. Foreningen skal selv sikre sig adgang til sin digitale post, ved brug af Nem-ID. Læs mere her: www.virk.dk/postkasse

 

Hvorfor skal foreninger have CVR-nr., NemID og Digital post?

CVR-nr. benyttes som identifikation af din forening, og alle udbetalinger fra det offentlige vil kun blive udbetalt til den Nemkonto, der er tilknyttet.

CVR-nr. bruges til at identifisere foreningen, når vi sender regninger til jer. For eksempel hvis I skal betale gebyr for at benytte lokaler udenfor normal åbningstid.

Foreningen skal benytte Nem-ID for at bruge sin net-bank løsning og for at kunne læse sin digitale post.

Sådan foregår det:

  • Foreningen skal registrere sig på http://www.virk.dk (her fås CVR nr.)
  • Foreningen skal kontakte sit pengeinstitut, og bede om at foreningskontoen skal registreres som Nemkonto. (CVR nr. skal oplyses til banken)
  • Foreningen skal kontakte Gladsaxe Kommune og oplyse sit CVR nr. Send mail til kultur@gladsaxe.dk
  • Foreningen skal rekvirerer Nem-ID (virksomhed/medarbejder signatur) på www.virk.dk/postkasse

Et par gode råd

  • Når foreningen modtager en anmodning om at bekræfte sit CVR-nummer, så skal I sørge for, at det sker inden den angivne tidsfrist. Hvis CVR-nummer udløber, skal foreningen rekvirere et nyt nummer og sørge for at underrette bank, kommune m.fl. Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked.
  • Når foreningen skal gøre sig klar til at modtage digital post, oprette NemID osv. findes gode (video)-vejledninger på virk.dk : http://www.virk.dk
  • Bibliotekerne afholder kurser og er behjælpelige i forhold til at gøre alle foreninger digitale. 
  • Du kan også læse mere om Digital Post.

Tilskudsregnskab

Foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal hvert år aflægge regnskab, der viser, hvordan tilskuddet er blevet brugt.

Regnskabsskema:
Regnskabsskema og vejledning udsendes i februar måned. På skemaet er fortrykt de udbetalte tilskud for regnskabsåret.

Underskrifter og revision:
Regnskabsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal ligeledes være revideret og underskrevet af en revisor. Ved et samlet tilskud på 500.000 kr. og derover, skal revisoren være registreret eller statsautoriseret. Ved et samlet tilskud under 500.000 kr. skal revisoren blot være foreningsvalgt.

Indsendelsesfrist:
Indsendelsesfristen er senest den 28. februar til Børne- og Kulturforvaltningen.

Stikprøvekontrol:
Børne- og Kulturforvaltningen udtager enkelte foreningers regnskaber til stikprøvekontrol.

Børneattester

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Læs mere om børneattester

Kontakt

Lokalebooking

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 37
lokaler@gladsaxe.dk

Telefontider

Mandag-Fredag: 12.00-14.00

Info til foreninger