Foreningsoversigt

Folkeoplysningslovens seneste ændring pr. 1. januar 2017 har medført, at kommunerne skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, som benytter kommunale lokaler og/ eller modtager tilskud fra kommunen.

Oversigter herunder med foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper, som har benytte kommunale lokaler og/eller har modtaget tilskud fra Gladsaxe Kommune samt foreningernes tilskudsregnskaber for 2017.

Foreninger som har modtaget for meget tilskud i forhold til egenbetaling er blevet opkrævet.

Oversigt over foreninger - lokalebrugere og tilskudsmodtagere i Gladsaxe Kommune

Foreningernes tilskudsregnskaber for 2017

Tilskudsregnskaber for 2018 vil først være tilgængelig i efteråret 2019.

 

Info til foreninger