Indberetning af medlemstal

Her skal foreninger indberette medlemstal pr. 31.12. Et medlem skal være medlem pr. 31.12. eller min. have været medlem i 3 måneder i 2018 og have betalt kontingent, for at medlemmet kan tælles med.

Foreningerne skal indberette medlemstal og bekræfte forhold om:

  • at foreningen har indhentet børneattest på ledere og trænere, der er i kontakt med børn og unge under 15 år
  • at foreningen har aktiviteter hver måned
  • at foreningen har afholdt generalforsamling og hvilken dato, og
  • at hvis der er ændrede vedtægter skal disse sendes direkte på mail til medlemstal@gladsaxe.dk

Indberetning sker via det link, der er sendt til foreningens mailadresse. Den person, der indberetter på foreningens vegne, er ansvarlig for rigtigheden.

Et medlem skal være medlem pr. 31.12. eller min. have været medlem i 3 måneder og have betalt kontingent, for at medlemmet kan tælles med. Indberetning af nævnte data skal ske inden 01.02.2019 og er en forudsætning for modtagelse af tilskud og lån af idrætslokaler i 2019.

Husk at antal handicappede medlemmer skal opgøres i egne felter, da der opnås tilskud til disse medlemmer uanset alder.

 

Info til foreninger