Persondata og foreninger

Fra 25. maj 2018 er det et krav, at foreninger følger den skærpede persondataforordning.

Til foreningerne (udsendt til den mailadresse, der er opgivet på foreningens formand)

Fra den 25. maj 2018 vil alle foreninger være underlagt nye regler omkring behandling af personoplysninger (EU’s persondataforordning). Gladsaxe Kommune vil med denne mail give alle mulighed for at hente information om, hvordan foreningen skal forholde sig. Nedenstående materiale er anbefaling fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og er relevant for alle typer foreninger.

Gladsaxe Kommunes juridiske afdeling understøtter denne anbefaling, men gør særligt opmærksom på, at materialet løbende opdateres, hvilket foreningerne skal være opmærksomme på. Derfor sender vi linket, så I altid kan finde den senest opdaterede udgave:

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning under punkt med tekst: Persondata.

Vi har fået henvendelse fra foreninger om, hvad de skal gøre i forhold til adgangsbrikker til idrætsanlæg, skoler mv. og ansøgninger om trænertilskud (da begge indeholder CPR-nummer på brugeren). Vi vil vende tilbage med information om disse og evt. andre praktiske konsekvenser af de nye regler.

Info til foreninger