Folkekirken

1. januar 2015 var der ifølge Danmarks Statistik 4.405.646 medlemmer af folkekirken. Det svarer til at 77,9% af de i alt 5.655.750 indbyggere i Danmark er medlem.

 

Folkekirken styres lokalt af menighedsråd valgt af medlemmerne i et sogn, underlagt provstier, stifter og kirkeministeriet. Der er 10 stifter i Danmark og ét for Grønland. Stifterne ledes af biskopper.

Rammerne er fastlagt af folketinget via lovene. Forholdet til staten er fastlagt i grundloven, men der er ikke enighed om, hvorvidt folkekirken er en egentlig statskirke. Folkekirken har ingen centrale organer som bestemmer kirkens holdninger, hvorfor mange retninger inden for luthersk kristendom er repræsenteret.

Folkekirken bygger på den evangelisk-lutherske lære, som blev indført ved reformationen i 1536. Indtil da var Danmark officielt romersk-katolsk. De lutherske kirker er fremherskende i Norden, Nordtyskland, Estland, Letland, dele af USA og Namibia.

Folkekirken.dk

På Folkekirkens hjemmeside kan du læse om alle kirker, sogne, provstier og stifter i Danmark.

Folkekirken.dk

Når I vil giftes

Hvis I skal giftes kan det ske både i Folkekirken eller på rådhuset.

Når I vil giftes
Kulturarv