Fortidsminder og mindesmærker

Fortid + nutid = fremtid

Kulturarven har stor betydning for borgere og virksomheder. Kulturarven er med til at gøre vores fælles historie konkret og giver identitet til kommunen. Den er med til at skabe forståelse for, fastholde og udvikle demokratiet. I Gladsaxe Kommune har du mulighed for at møde kulturarven af både ældre og nyere dato. Her kan du læse om nogle af de oplevelser som venter dig. God fornøjelse!

Aldershvile Slotsruin og park

Aldershvile slotspark har været offentlig park siden 1927. Oprindeligt blev slotsparken anlagt i 1780 i romantisk eller landskabelig havestil, med forbillede i det engelske landskabsmaleri fra midten af 1700-tallet. Slottet blev bygget i 1782 af Theodor Holmskjold. Slottet var beboet af Angelica Ewans, kaldet grevinden af Bagsværd, da det nedbrændte i 1909. I 1973-1976 blev ruinerne sat i stand og fredet som fortidsminde.

Dele af Aldershvile Slotspark er nu beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og slotsruinen er fredet som fortidsminde.

Genforeningsstenen

Genforeningsstenen er ét blandt mange monumenter, der blev rejst, da Danmark fejrede Nordslesvigs genforening. Stenen står i dag på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Bagsværdvej.

Stenen er tegnet og udført af billedhugger Felix Nylund. På stenen er indhugget:

"I halvtresindstyve Aar havde det Danske Folk i Sønderjulland, trods tvang og Fremmedherredømme bevaret det danske Sindela. Ved Folkeafstemningen 10. Februar 1920 opnaaede Danskerne i Nordslesvig Flertal og forenedes atter med Danmark. Genforeningen underskreves paa Amilienborg Slot Juli 1920".

Svaleruten

Gladsaxe Kommune har en lang række større og mindre fortidsminder og mindesmærker. En lang række af dem kan man opleve på Svaleruten, som er en natur-, kultur- og oplevelsesrute. Det er en sammenhængende cykelstiring på ca. 28 km.

 

Sjov og leg ved Bagsværdfortet

På Bagsværdfortet er der mange muligheder for leg og fysisk aktivitet. Der er blandt andet lavet en skattejagt, og man kan låne udstyr til andre aktiviteter.

Bevægelse ved Bagsværdfortet

Svaleruten

Onsdag 03. september 2014

Svaleruten er en natur-, kultur- og oplevelsesrute. Det er en sammenhængende cykelstiring på ca. 28 km.

Svaleruten

Hvem, hvad, hvor, hvornår.....

Gladsaxe Byarkiv kan sikkert hjælpe dig videre med din søgen.

Gladsaxe Byarkiv

Det sker i
Gladsaxe

Kalender

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Kulturarv