Københavns Befæstning i Gladsaxe

Københavns Befæstning er et stort militæranlæg der udgør en forsvarsring rundt om København. Den blev bygget og udbedret i årene 1858 - 1918, og dele af denne findes i Gladsaxe Kommune i form af to forter og to batterier.

Den 2. september 1807 blev København bombet af englænderne, og efter tre dages bombardement kapitulerede Danmark. Dette gav anledning til diskussion om, hvordan Danmark i fremtiden skulle gardere sig mod fjender. Resultatet var at bygge en befæstningsring om København med den seneste militærteknologi, således at fjender kunne holdes i skak indtil hjælpen kom udefra. Dette skabte et politisk røre, da beslutningen også betød, at det kun var København der var beskyttet.

Trods modstand blev befæstningsringen bygget. Det var en dyr affære, og på det tidspunkt udgjorde det en tredjedel af bruttonationalproduktet. Ironisk nok blev den nye teknologi, der var anvendt til at bygge Københavns Befæstning med, hurtigt forældet, og befæstningen blev aldrig taget i brug som hensigten var. Allerede i 1920 blev landbefæstningen derfor nedlagt. Se film om hele Københavns Befæstning her. 

Forter og batterier i Gladsaxe

Der skulle en kompliceret militærstratigisk byggeplan af befætsningsringen til, for at kunne forsvare hovedstaden mod en indtrængende fjende, der kunne komme enten fra landsiden og/eller vandsiden. Vest for byen blev Vestvolden etableret og på nordfronten blev der bygget en række forter og batterier samt kanaler der skulle kunne åbnes og oversvømme et område. På vandsiden blev søforterne udbygget.

I Gladsaxe Kommune ligger to forter: Gladsaxefortet og Bagsværdfortet, samt to batterier: Buddinge Batteri og Tinghøj Batteri. Bortset fra Tinghøj Batteri, der er privatejet, er de øvrige dele af befæstningen i Gladsaxe kommunal ejendom. Se et større billede af oversigtskortet (PNG).

Hvad er et fort og et batteri?

Både et fort og et batteri er et armeret fæstningsanlæg, men opererer på forskellig vis. Et batteri har normalt kanoner der kun kan skyde i én retning og er udtænkt til at operere i fjernkamp. Et fort har kanoner der kan skyde i alle retninger og kan både bruges i nær- og fjernkamp. De fleste batterier er derfor placeret længere bag forterne og skulle derfor hjælpe med at skyde fjender ned, der var optaget af forterne i fronten.

Nordfronten betegner den del af Københavns Befæstning, der går fra Utterslev Mose og nordover, hvor der opførtes en kæde af forter (Gladsaxefortet, Bagsværdfortet, Lyngbyfortet, Garderhøj Fort og Fortun Fort). Bag forterne lå en række batterier, der assisterede de foranliggende forter (Tinghøj Batteri, Buddinge Batteri, Vangede Batteri, Gentofte Batteri, Bernstorff Batteri, Ordrup Krat og Christiansholm Batteri).

Befæstningen ligger endnu i dag som en ring rundt om København. Med Vestvolden som beskyttelse på sydfronten, og forter og batterier på nordfronten, heriblandt de fire fæstningsanlæg i Gladsaxe Kommune.

Aktiviteter på Københavns Befæstning

Der er blevet lavet mange forskellige aktiviteter på  Københavns Befæstning, som man kan komme og prøve, siden Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen startede et revitaliseringsprojekt i 2009.

Der er for eksmepel mulighed for at få en interaktiv oplevelse på Garderhøjfortet, hvor man kan prøve at være soldat fra befæstningens tid. 

Der er også god mulighed for at få en spændende og berigende oplevelse med familien på Befæstningsdagen, hvor der er åbent på mange forter og anlæg langs Københavns Befæstning. Det foregår hvert år sidste søndag i september. 

AOF laver også rundvisning på de forskellige forter og batterier, så her er der en mulighed for at få dybere kendskab til historien omkring Københavns Befæstning.

Er du blevet mere nysgerrig på befæstningsanlæggene i Gladasaxe Kommune, kan du læse mere om dem i menuen til venstre.

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Kulturarv