Bevægelse ved Bagsværdfortet

Bagsværdfortet er et rekreativt område med plads til leg, oplevelse og bevægelse.

På Bagsværdfortet er der mange muligheder for leg og bevægelse. Fortet ligger på samme område som klubben Bagsværd Fort, som man også er velkommen til at besøge.

Aktiviteter på Bagsværdfortet

På Bagsværdfortet er der etableret en forhindringsbane, der er inspireret af soldaternes træningsbaner i tiden omkring Første Verdenskrig.

Der er opsat informationstavler om fortet og befæstningens historie, lige som man kan finde foldere med information om anlægget.

Der er lavet en lille skattejagt på området, som kan løses af både børn og voksne. Denne folder kan findes ved informationstavlen ved fortets hovedport eller hentes på biblioteket.

Man kan også låne en aktivitetskuffert fra Gladsaxe Hovedbibliotek, som er fuld af ting til mange timers leg. Indholdet i kufferten er inspireret af historien omkring Bagsværdfortet og kan bruges både på fortet, men også hjemme i haven. Kufferten bliver kaldt for fødselsdagskuffert og findes i bibliotekets materialebase. Her kan du læse mere om fødselsdagskufferten.

Du kan også finde inspiration til lege, der er lavet med Københavns Befæstning i tankerne via Bevægelseskompagniet.

Cykelruter langs Københavns Befæstning

Cykelruter gør det nemt og bekvemt at tage cyklen på en tur rundt ved Københavns Befæstning

Bagsværdfortet ligger på to forskellige befæstningscykelruter; Hurtigruten og Befæstningsruten. Hurtigruten er den korte af de to og er på 64 km, hvor Befæstningsruten er på 90 km.

Derudover er den også en del af Gladsaxe Kommunes Svalerute på 28 km.

Hurtigruten i Gladsaxe Kommune findes på cykelstier af Mørkhøjvej over Hillerødmotorvejen til Gladsaxe Møllevej og videre frem til Buddinge Hovedgade, hvorfra der fortsættes frem til Bagsværd Fort Folkepark og selve Bagsværdfortet. Videre fra Bagsværdfortet fortsætter man af Møllemarken frem til Gammelmosevej til Stengårds Allé, Ellehøjvej og Glaciset til Lyngby Fort.

 

Befæstningsruten i Gladsaxe Kommune fortsætter hvor den slutter i Københavns Kommune ved cykelstien, der løber langs Hillerødmotorvejen og videre mod nord frem til Gladsaxefortet, hvor der er direkte adgang fra cykelstien til fortet. Fra Gladsaxefortet fortsættes ad stien langs Hillerødmotorvejen frem til Klausdalsbrovej, der er forsynet med cykelstier. Videre forløb følger Krogshøjvej og Frodesvej, som er mindre boligveje med hastighedsbegrænsning på 40 km/t frem til Gammelmosevej, der har cykelstier. Ruten følger herefter Gammelmosevej frem til Møllemarken og indgangen til Bagsværdfortet. Herefter følges Gammelmosevej frem til Stengårds Allé, og videre mod nord til Ellehøjvej og Glaciset i Lyngby Tårbæk Kommune, hvorfra der er adgang til Lyngbyfortet.

Se oversigtskort over Hurtigruten og Befæstningsruten.

Bagsværdfortet