Buddinge Batteri

Engang lå Buddinge Batteri på en åben mark klar til at beskyde fjender. Nu ligger det midt i et villakvarter.

Buddinge Batteri blev opført i 1888-1889 og skulle hindre fjendtlig indtrængen mellem Tinghøj Batteri og Vangede Batteri. Samtidig kunne man fra batterierne beskyde mellemrummene mellem de foranliggende forter (Gladsaxe-, Bagsværd- og Lyngbyfort).

Konstruktion og funktion

Anlægget bestod oprindeligt af en central vold med to indbyggede ammunitionslagre under jorden og seks betonbriske til kanoner (heraf er tre stadig synlige). I 1914 blev der tilføjet en kommandostation af beton. Under 1. Verdenskrig var batteriet bemandet. Det blev nedlagt sammen med den øvrige befæstning i 1920.

Benyttelse gennem tiden

Buddinge Batteri har huset mange forskellige gæster gennem tiden, som betyder at batteriet i dag ser meget anderledes ud end det gjorde, da det først blev konstrueret. På luftfotoet kan man ane batteriet, som har form som en sok. Alle husene, der ses på det sokke-formede areal, er blevet bygget efter batteriet blev nedlagt i 1920.

Geodatastyrelsen

Geodætisk Institut flyttede ind på området og byggede i perioden 1928-1988 en lang række bygninger på området. Bygningerne blev benyttet til administration, værksteder, garager og lignende. Instituttet har siden skiftet navn til Kort- og Matrikelstyrelsen, og hedder i dag Geodatastyrelsen. I 2002 fraflyttede Geodatastyrelsen området, men bibeholdt en række målepunkter på batteriet, der fortsat fungerer og er indskrevet i tinglysningen i forbindelse med Gladsaxe Kommunes overtagelse af området. På området er et af 10 målepunkter i Danmark, som bruges til højdemåling. Billedet her er et af Geodtastyrelsens tinglyste måleinstrumenter.

I 2006 købte en privat investor området med henblik på at bygge boliger. Firmaet gik senere konkurs og Gladsaxe Kommune købte Buddinge Batteri ved tvangsauktion i 2013. Buddinge Batteri er i dag afspærret for offentligheden og har ikke siden købet været i anvendelse.

Det sker i
Gladsaxe

 • JAZZtjenesten

  d. 21/11 kl. 19:00

  Dejlig aftenmusikandagt i JAZZ'ens navn. Bare sæt dig og tag imod! - det er gratis. Medvirkende: Lone Selmer, sang - Assi Roar, bas - Christian Devantier, tangenter - Ib Ehlers Jørgensen og Katrine Blinkenberg, liturger

  Læs mere

 • Vertical Influences

  d. 23/11 kl. 18 & 20

  Et dobbeltprogram på is af La Patin Libre. Moderne dans. Aldersgruppe: Fra 7 år. Varighed: 70 min med pause

  Læs mere

Kalender
Københavns Befæstning i Gladsaxe