Tinghøj Batteri

Tinghøj Batteri findes på Gladsaxes højeste punkt, hvilket gjorde den til en god udkigspost.

Tinghøj er et geografisk navn for det højeste punkt i Gladsaxe. Stedet har haft stor betydning gennem tiderne. Tinghøj er med sine 52 meter over havets overflade et af Storkøbenhavns højeste punkter. Den kendsgerning har i vor tid fået indflydelse på en række beslutninger om tekniske anlæg i relation til vandforsyning og TV-formidling.

I ældre bronzealder anlagde de daværende beboere en gravhøj. Siden blev der oprettet et ting- og offersted.

I 1887-88 blev Tinghøj Batteri oprettet, hvorved gravhøjen blev sløjfet. Batteriet havde til opgave at beskyde områderne foran Gladsaxefortet, Bagværdfortet og Lyngbyfortet samt den nordvestlige del af Vestvolden. Det skulle også hindre indtrængen mellem forterne samt sikre området bag disse.  

Konstruktion og funktion

Tinghøj Batteri er et ca. 300 m langt, åbent, halvmåneformet batterianlæg med en foranliggende tørgrav. Anlægget bestod af to batterilinjer; den søndre med seks betonbriske (kanonfundamenter) og den nordre med fire betonbriske. Nogle af betonbriskene kan stadig ses i dag. De adskiltes af en kasematbygning, der indeholdt ammunitionsmagasiner og belægningsrum for mandskabet. 

Batterilinjerne skulle armeres med seks 15 cm jernkanoner og fire 12 cm jernkanoner på henholdsvis venstre og højre batterilinje. Desuden var der på dækket af kasematbygningen to forsvindingstårne i panser, hver til en 8 mm 10-løbet mitrailleuse til nærforsvar. På det højeste punkt, i den nordre ende, var der en kikkertstation, der kunne overskue området fra Vestvolden, hen over de foranliggende forter og frem til området ved Vangede Batteri. Bemandingen bestod af tre officerer, 13 underofficerer og 100 menige. Batteriet ligger delvist nedgravet lige sydvest for det højeste punkt på Tinghøjplateauet ved Isbanevej i Gladsaxe Kommune. Batteriet blev nedlagt i 1920. 

 

Fortets anvendelse efter 1920

I 1932 anlagde Københavns Vandforsyning et vandreservoir, som blev udbygget af to omgange senest i 1974. Senest blev der rejst en 266 m høj fjernsynsmast Gladsaxesenderen i foråret 1955. Tinghøj Batteri ejes i dag af malingsproducenten Dyrup.

Det sker i
Gladsaxe

Kalender

Befæstningsruten

Har du lyst til at cykle lange Københavns Befæstning? Så læs mere her.

Befæstningsruten
Københavns Befæstning i Gladsaxe