Spillested i Telefonfabrikken

I august 2018 åbner Gladsaxes nye spillested i Telefonfabrikken

En telefonfabrik i Gladsaxe har mellem 1949 til 1991 dannet ramme for en omfattende produktion af telefoner. Siden er Telefonfabrikken blevet konverteret til et levende og dynamisk kulturhus, som bl.a. rummer Gladsaxe Musik- og Billedskole og mange kulturelle foreninger, aftenskoler og meget andet. Se mere om Telefonfabrikken her.

Gladsaxe Kommune har besluttet, at der også skal etableres et spillested i Telefonfabrikken. Den fysiske ramme er en stor åben fabrikshal, som i dag delvist står tomt og delvist tjener som depot. Det nye spillested skal være et sted, hvor unge kan spille og opleve musik og fællesskab. Musiklivet i spillestedet skal primært være for, med og af unge, men andre brugergrupper skal også kunne benytte stedet.

Spillestedet er etableret som en selvejende institution, der med sin egen bestyrelse skal drive spillestedet, med økonomisk tilskud fra Gladsaxe Kommune.

PLADS TIL BÅDE STORE OG SMÅ ARRANGEMENTER

Spillestedet skal indrettes, så der både er mulighed for at afvikle store koncerter med op til 300 publikummer og små intime cafékoncerter og lign. arrangementer med 20-30 publikummer. Men samtidig skal det også kunne udgøre en attraktiv og velfungerende ramme omkring selvforvaltet kulturproduktion, som kan fylde stedet med liv og aktivitet mellem de større musikarrangementer. Det skal være et sted, hvor unge mødes og kan være kreative sammen. Se projektforslag og beskrivelse af det kommende spillested her.

Musik