Lokaler til foreninger

Foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper kan låne lokaler til deres aktiviteter på blandt andet skoler, Gladsaxe Hovedbibliotek, Mørkhøj Bibliotek, Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus på Telefonvej 8 samt idrætsanlæggene


Fordelingen af lokaler sker efter Folkeoplysningslovens prioritering:

1. Handicappede
2. Aktiviteter for børn/unge under 25 år
3. Undervisning af voksne
4. Andre foreningsaktiviteter
5. Selvorganiserede grupper

Foreninger, der ønsker et lokale, de har haft i brug i sidste sæson, har fortrinsret.

Lokaler, der ikke er booket inden 1. maj, frigøres til andre ansøgere.

 

Ansøgningsfrister, sæsonfordeling m.m.

Idrætslokaler og –baner fordeles for en sæson ad gangen.

Retningslinjer for ansøgning om lokaler kan læses her.

Sæsonudlån – udendørsbaner: ansøgningsfrist 15. januar.
Sæsonudlån – indendørsbaner samt weekendtider: ansøgningsfrist 1. marts.

Enkeltudlån 
Ansøgninger sendes til FIG 1 måned før.

 

Øvrige lokaler udlånes både for en sæson og som enkeltstående udlån.
Ansøgningsfrist: 1. marts
On-line ansøgning om sæsontider er åben i perioden 1. januar til 1. marts.
Alle får besked om reserverede lokaler senest 1. maj.

Enkeltudlån 
Hverdage før kl. 16.00: Ansøgning sendes til skolen senest 14 dage før.
Hverdage efter kl. 16.00: Online booking-ansøgning senest 14 dage før.
Weekend: Online booking-ansøgning senest 1 måned før.

Betaling for benyttelse af skolelokaler
Foreningerne skal kun betale for benyttelse af skolelokaler efter kl. 23.00, benyttelse af kantinekøkkener, samt i forbindelse med indkvarteringer.

Beskrivelser af kommunale lokaler, som stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger og aftenskolers aktiviteter

Foreninger kan også benytte Højgård og Søgård til møder med mere. 

Registrerede selvorganiserede grupper kan få stillet kommunale lokaler gratis til rådighed til gruppens aktiviteter.

En selvorganiseret gruppe er en gruppe af borgere, der i fællesskab ønsker at dyrke en fælles aktivitet. Gruppen skal være åben, så andre interesserede kan deltage. Grupper kan godkendes til aktivitet på et enkelt anlæg og vil få tildelt lokaler efter sæsonfordelingen, hvor der er ledig tid.

Gruppen skal hovedsageligt bestå af borgere fra Gladsaxe Kommune. En repræsentant for gruppen skal være ansvarlig for lånet. Der må ikke opkræves betaling for instruktion eller anden aflønning.

Inden du opretter din selvorganiseret gruppe via nedenstående link,  skal du kontakte enten idrætskonsulenten på tlf.nr. 39 57 53 38 eller fritidskonsulenten på tlf.nr. 39 57 53 39.

Her skal du oprette selvorganiseret gruppe.

Ansøgningsfrist: 1. marts
On-line ansøgning om sæsontider er åben i perioden 1. januar til 1. marts herefter løbende, hvor der er ledige pladser.

Kontakt

Lokalebooking

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 37
lokaler@gladsaxe.dk

Telefontider

Mandag-Fredag: 12.00-14.00

Lokaler og pladser