Brug af WFP lokalebooking

Systemet giver alle foreninger, borgere, virksomheder og medarbejdere mulighed for at booke lokaler i Gladsaxe Kommune. Hvis du vil booke på vegne af en forening eller for din arbejdsplads er det vigtigt at du følger vejledningen her, når du oprettes som bruger i systemet. Som borger kan du selv oprette dig som bruger den første gang du logger på systemet. 

Nederst på denne side er der en selvbetjeningsboks, hvor der søges og bookes lokaler.

 

Log på med enten Nem-ID eller ved at skrive din mailadresse i feltet ”Brugernavn” og tryk ”glemt adgangskode”. Du vil herefter få tilsendt et link til din mail-adresse, som giver dig mulighed for at nulstille/oprette dit eget kodeord. Vær opmærksom på at linket kun virker i 30 min.

Læs mere i Vejledning: Sådan logger du på Vejledning - Sådan logger du på

 

  1. Selvbetjeningsmuligheder ved login:
    Du kan booke vores lokaler i WFP Lokalebooking. Du kan både søge om ”forløbsbookinger” – altså en sæson eller samme lokale, flere dage i træk. Samt om ”enkeltbookinger”, som omfatter et lokale på én dag. De fleste lokaler kan bookes som 'enkeltbookinger' og kun enkelte er åbne for nye ansøgninger og 'sæsonbooking'. 

  2. Du kan se en oversigt over dine kommende bookinger (forløb og enkeltbookinger).

  3. Du kan i din bookingoversigt se alle dine egne (eller foreningens) bookinger i en kalenderoversigt. Du kan samme sted se alle bookinger for hvert lokale i bookinger for hvert lokale i bookingsystemet.

  4. Du kan se og rette din forenings eller virksomheds stramoplysninger i fanen 'forening'. 

 

 

Sæsonfordeling kaldes .forløbsbookinger. i det nye WFP Lokalebookingsystem.

For sæsonen 2018/2019 har foreningen de samme tider og lokaler som i sæsonen 2017/2018. Disse tider er blevet overført til WFP Lokalebooking. Som forening skal I altså ikke søge om tider for sæson 2018/19.

Der bliver åbnet op for ansøgning via selvbetjening for sæson 2019/20. 

Muligheden for at booke/søge sæsontider er endnu ikke oprettet i selvbetjeningsløsningen, men forberedes med henblik på at gøre denne del af funktionaliteten tilgængelig umiddelbart forud for sæsonfordelingen i foråret 2019.

 

 

 

 

 

Ud for de bookinger, som vi har lagt ind i systemet, ser du en gul/orange farve og teksten "afventer din accept". Når du ser dette, skal du ikke foretage dig noget. Bookingen er endelig, selvom teksten indikerer noget andet.

Ved de bookinger du selv har lagt ind, vil du se en grøn farve og teksten "accepteret". Når du ser dette er bookingen ikke endelig, selvom teksten indikerer noget andet. Du skal afvente din bookingbekræftelse på mail, før bookingen er endelig.

De lokaler som er oprettet i selvbetjeningsløsningen omfatter: enkeltstående bookinger af tider i skolelokalerne (undervisning, idræt og faglokaler), Idrætsfaciliteterne, Natur- og Sejlklubben samt Tyrolerhuset, Frødings alle, Telefonfabrikken og Hovedbiblioteket, kursusfaciliteterne i Højgården og Søgården. Der oprettes løbende flere bookingmuligheder inden for alle lokalekategorier og målgrupper.

Vær opmærksom på, at det nye system fortsat er under opbygning. Vi beder derfor om jeres tålmodighed.

Hvis du har akutte forespørgsler om enkeltbookinger, kan du rette henvendelse på nybooking@gladsaxe.dk.

Andre uopsættelige spørgsmål kan ligeledes rettes til nybooking@gladsaxe.dk.

Vi behandler alle henvendelser hver fredag og sender svar ud enten i form af mail eller som generel information/vejledning her på hjemmesiden. Vi har i perioden for indførelse af det nye lokalebookingsystem og det nye tilskudsadministrationssystem, desværre ikke mulighed for at opretholde vores almindelige telefoniske service.

 

 

 

I WFP lokalebooking er foreningernes stamdata registret, og der er netop nu åbnet op for at foreningerne kan se egen forenings stamdata, samt foretage redigering af nogle af oplysningerne. Dette kræver – som resten af selvbetjeningsfunktionerne, at brugeren er logget ind i løsningen.

Foreningsregistret udvikles i den sene del af efteråret 2018, hvilket medfører gradvist flere funktioner og visninger af foreningernes egne data. En samlet offentlig visning/opslag i foreningsregisteret er endnu ikke udviklet.

De første tilskud er oprettet og tilgængelige i TAS løsningen. Det gælder materieltilskud, lokaletilskud og transporttilskud. Tilskuddene vil kun være synlige i løsningen, når ansøgningsfristen nærmer sig. Link til TAS har været sendt ud i mail, til de foreninger som skulle søge materieltilskud og transporttilskud, men linket er også blevet tilgængeligt på www.gladsaxe.dk på siden om Tilskud, folkeoplysende foreninger.

Brugere af TAS skal identificerer sig ved brug af Nem-ID medarbejdersignatur, som er knyttet til foreningen.

De næste puljer, som er tilgængelige på TAS er lejr- og stævne samt leder- og instruktøruddannelse. Puljerne er åbne for ansøgninger fra uge 44.

Puljerne for fritidspas, deltagertilskud og trænertilskud forventes at være tilgængelige fra uge 50.

Hvis du foretrækker at have et overblik over dine bookinger og gerne vil kunne booke og afbooke lokaler via din mobil eller tablet, så kan du downloade vores app: Foreningsbooking, fra App Store eller Google Play

Lokaler og pladser