Opklassificering af kanalen der forbinder Bagsværd Sø med Mølleåen opstrøms Lyngby Sø

Torsdag 04. juli 2019

Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune har besluttet at opklassificere vandløbet, Nybrokanalen, på grund af kanalens rekreative betydning for kommunernes borgere til især sejlads.

 

 

 

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 18 til opsætning af hegn ved bueskytteanlæg

Tirsdag 21. maj 2019

Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 18 til opsætning af hegn ved bueskyttebanen på Gladsaxe Stadion Gladsaxevej 200 2860 Søborg.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 16. juli 2019.

 

 

 

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 til vindeltrappe på Nybrogård

Torsdag 09. maj 2019

Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 til at opsætte vindeltrappe på Nybrogård, Nybrovej 333, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 6. juni 2019.

 

 

Læs mere
Parker og Naturområder