Udkast til afgørelse til politisk behandling i Miljøudvalget vedrørende genbrugspladsen og Sneglehøj

På denne side ligger udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven, der bliver behandlet politisk på Miljøudvalgets møde d. 21. juni 2018.

MIU-møde d. 21. juni 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 18 til udvidelse af genbrugspladsen ved Sneglehøj.

Udkast til dispensation

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Oversigtskort over projektområdet, eksisterende forhold

Bilag 2a: Oversigt, begreber og linjer

Bilag 2b: Fotos fra besigtigelse 2018

Bilag 2c: Naturforholdene på et område med Sneglehøj i Mørkhøj i Gladsaxe Kommune 2016

Bilag 3: Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Sneglehøj, TAK 1269

Bilag 4: Lokalplan

Bilag 5: Kommuneplantillæg

Bilag 6: VVM

Bilag 7: Projektskitse og matrikelgrænse

Bilag 7a: Oversigt over det nedgravede område og brugerområdet

Bilag 8: Byggeprogram

Bilag 8a: Rækværk

Bilag 8b: Autoværn

Bilag 8c: Lysmaster

Bilag 9: Snit af projektområde

Bilag 10: Oversigtskort over genbrugsstationens grønne arealer

Bilag 11. Slots- og Kulturstyrelsen og Gladsaxe Kommune, mødereferat 2017

Bilag 12: Slots- og Kulturstyrelsen, høring 2018

Bilag 13: Udtalelse fra Kroppedal Museum

Bilag 14: Klagevejledning

Afgørelser efter naturbeskyttelses- og vandløbsloven