Udkast til afgørelser til politisk behandling i Miljøudvalget i forbindelse med opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø

På denne side ligger udkast til dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven, der bliver behandlet politisk på Miljøudvalgets møde d. 18. januar 2018, d. 22. februar 2018, d. 22. marts 2018, d. 21. juni 2018 og d. 13. december 2018. Udkastene til dispensationer og tilladelse er en del af en række afgørelser, som Gladsaxe Kommune vil træffe på baggrund af ansøgninger fra AART Architects CPH A/S, der ansøger på vegne af Fonden Danmarks Rostadion, der er projektejer i forbindelse med opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø.

MIU-møde d. 13. december 2018

Udkast til tilladelse efter vandløbsloven § 17 og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

Udkast til tilladelse

Bilag 1: Kort over området

Bilag 2: Beskrivelse af projektet

Bilag 3: Klagevejledning

Bilag 4: Fuldmagt Fonden Danmarks Rostadion og Naturstyrelsen

 

MIU-møde d. 21. juni 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 og § 17 til genhusnings- og byggefaciliteter ifm. opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø 

Udkast til dispensation

Bilag 1: Ansøgninger med bilag

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Klagevejledning

 

MIU-møde d. 22. marts 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, § 16 og § 17 til opsætning af en søbænk mm. i forbindelse med opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø 

Udkast til dispensation

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Ansøgers bilag

Bilag 3: Ansøgning

Bilag 4: Besigtigelse

Bilag 5: Klagevejledning

Bilag 6: Fuldmagt fra Gladsaxe Kommune

Bilag 7: Fuldmagt fra Fonden Danmarks Rostadion

 

MIU-møde d. 22. marts 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 stk. 1 til rekreative anlæg på tribunebakken ved Bagsværd Sø 

Udkast til dispensation

Bilag 1: Ansøgning med bilag

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Besigtigelse

Bilag 4: Klagevejledning

Bilag 5: Fuldmagt fra Naturstyrelsen

Bilag 6: Fuldmagt fra Gladsaxe Kommune

Bilag 7: Fuldmagt fra Fonden Danmarks Rostadion

 

MIU-møde d. 22. februar 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 stk. 1 vedrørende udvidelse af Bagsværd Sø, afgravning, terrænregulering, nye bygninger m.v.

Udkast til dispensation

Bilag 1: Materialekatalog (bilag fra ansøger)

Bilag 2: Startområde og søbænk (bilag fra ansøger) NB: Søbænk er ikke en del af ansøgningen

Bilag 3: Bådfartsbro og trailcenter (bilag fra ansøger) NB: Motionsplads er ikke en del af ansøgningen

Bilag 4: Målområde og afgravning (bilag fra ansøger)

Bilag 5: Tribune og præmiebro (bilag fra ansøger) NB: Motionsredskaber og siddepladser er ikke en del af ansøgningen

Bilag 6: Rocenter udearealer (bilag fra ansøger)

Bilag 7: Rocenter (bilag fra ansøger)

Bilag 8: Dommertårn (bilag fra ansøger)

Bilag 9: Ortofoto fra 1966

Bilag 10: Terrænbearbejdning i målområdet (bilag fra ansøger)

Bilag 11: Ny og eksisterende grusbelægning (bilag fra ansøger)

Bilag 12: Ansøgningsmateriale

Bilag 13: Oversigtskort

Bilag 14: Besigtigelse

Bilag 15: Oversigt over nuværende og fremtidig søbeskyttelseslinje i startområdet

Bilag 16: Arealer hvor der søges om at nyplante skov

Bilag 17: Afgravning til Kommen

Bilag 18: Klagevejledning

Bilag 19: Fuldmagt Naturstyrelsen

Bilag 20: Fuldmagt Gladsaxe Kommune

Bilag 21: Fuldmagt Fonden Danmarks Rostadion

Bilag 22: Fuldmagt KK Fonden

 

MIU-møde d. 22. februar 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 stk. 1 vedrørende etablering af ny præmiebro og ny anløbsbro for Bådfarten i Bagsværd Sø

Udkast til dispensation

Bilag 1: Kort over broernes beliggenhed og illustrationer af nye broer i Bagsværd Sø

Bilag 2: Beskrivelse af projektet om flytning af to broer i Bagsværd Sø

Bilag 3: Klagevejledning

Bilag 4: Besigtigelse af projektområdet ved Bagsværd Sø 20 oktober 2017

 

MIU-møde d. 18. januar 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 stk. 1 vedrørende udvidelse og opgradering af robanerne samt tekniske installationer i forbindelse hermed

Udkast til dispensation

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Bilag fra ansøger vedrørende startområdet

Bilag 3: Oversigtskort

Bilag 4: Bilag fra ansøger vedrørende målområdet

Bilag 5: Besigtigelse af start- og målområdet d. 20. oktober 2017

Bilag 6: Projektbeskrivelse udarbejdet på grundlag af oplysninger fra ansøger

Bilag 7: Ansøgningsmateriale

Bilag 8: Vandplanternes udbredelse i 2016

Bilag 9: Fjernelse af sediment i målområdet

Bilag 10: Terrænbearbejdning i målområdet

Bilag 11: Datablad for ”gardinet”

Bilag 12: Fuldmagt Naturstyrelsen

Bilag 13: Fuldmagt Gladsaxe Kommune

 

MIU-møde d. 18. januar 2018

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17 stk. 1 vedrørende flytning af bådfartsbro og præmiebro samt nyt rocenter og udearealer

Udkast til dispensation

Bilag 1: Ansøgning vedr. dispensation til NBL § 17

Bilag 2: Fuldmagt Fonden Danmarks Rostadion

Bilag 3: Fuldmagt Naturstyrelsen

Bilag 4: Fuldmagt Gladsaxe Kommune

Bilag 5: Relevante dele af opgradering af Danmarks Rostadion ved målområdet, rocenter og startområde

Bilag 6: Eksisterende præmiebro og placering af projekterede præmiebro

Bilag 7: Den projekterede præmiebro

Bilag 8: Eksisterende bådfartsbro samt placering af projekteret bådfartsbro

Bilag 9: Den projekterede bådfartsbro

Bilag 10: Eksisterende rocenter

Bilag 11: Det projekterede rocenter

Bilag 12: Klagevejledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelser efter naturbeskyttelses- og vandløbsloven