Biodiversitet i Gladsaxe

Biodiversitet betegner variationen af liv, både i form af de arter der lever i naturen samt i deres levesteder.

På globalt og nationalt plan er biodiversiteten i tilbagegang. Tilbagegangen er blevet udråbt som en af de største trusler, som verden står over for, på linje med klimaforandringerne.  

Selvom Gladsaxe Kommune er en bykommune, findes der en række naturområder med en høj biodiversitet. I Gladsaxe Kommune finder man således alt fra sjældne biller til vilde orkideer og ynglende rovfugle i store fredede landskaber.

Biodiversitet findes dog også i byens parker og haver, og som borger kan man selv gøre noget for at højne biodiversiteten i baghaven.

For at udbrede kendskabet til biodiversiteten og hvad man kan gøre for den, har Gladsaxe Kommune udgivet en pixibog om emnet i netop vores kommune. Du kan læse pixibogen her.

Parker og Naturområder