Generelt om færdsel på søer i Gladsaxe Kommune:

I Gladsaxe Kommune er det kun Bagsværd Sø, der kan blive givet fri til færdsel på isen. Det betyder, at færdsel på kommunens øvrige søer altid er forbudt.

Isen på Bagsværd Sø

I vinterhalvåret, efter en periode med længerevarende frost, foretager By- og Miljøforvaltningen målinger af istykkelsen på Bagsværd Sø. Målingerne opstartes lige så snart det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for Driftsafdelingens medarbejdere, at begive sig ud på isen.

Før et areal på Bagsværd Sø kan frigives til færdsel på isen, skal samtlige målinger være 13 cm eller derover.

På denne side vil det blive offentliggjort, når isen på Bagsværd Sø bliver åbnet for færdsel.

Bekendgørelse vedr. forbud mod færdsel på isen gældende for Gladsaxe Kommune

Det meddeles, at al færdsel på isen på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder er forbudt.

Undtagen for forbuddet er steder, hvor Gladsaxe Kommune har målt istykkelsen til minimum 13 cm og det ved opslag er bekendtgjort at ”Færdsel på isen tilladt”. Stederne vil blive bekendtgjort på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk. Isfiskeri er forbudt.

Denne bekendtgørelse er udstedt i medfør af Politibekendtgørelsen – bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger nr. 511 af 20. juni 2005 - § 15, herunder Politidirektørens bemyndigelse til, at Gladsaxe Kommune udsteder denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 2011

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 05
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Parker og Naturområder