Gåture i Gladsaxe

Gå og vandreture i Gladsaxe er kort beskrevet herunder. Til ruterne er udarbejdet uddybende historiske guider.

Link til iForm - Ruteplaner, hvor du kan tegne og måle din rute eller søge eksisterne løberuter

På sporet af Aldershvile og Grevinden af Bagsværd - 2 km

Turen begynder ved Bagsværds Station og fører ad Aldershvilevej ned til Aldershvileparken og Slotsruinen. Turen er ikke lang og god at gå i mageligt tempo med guiden i hånden.
Læs mere i guiden På sporet af Aldershvile og Grevinden af Bagsværd

På Sporet af...Brødrene Nissen Bagsværd - 3 km

En spadseretur fra Skovbrynet Station til Højgaard videre af Skovallen og afsluttende ved Regattapavillionen. Læs mere i guiden På sporet af...Brødrene Nissen Bagsværd
 

På sporet af…Gladsaxe Kirkegård

Denne turguide holder sig indenfor den ældste kirkegård, men turen kan udvides med en spadseretur på den del af kirkegården, som ligger hen som naturpark.
Læs mere i guiden På sporet af…Gladsaxe Kirkegård

På sporet af…det nye Mørkhøj – 5 km

En spadseretur fra Gyngemoseparken via Lillegårdskvarteret til Lundevang Skole
Læs mere i guiden På sporet af…det nye Mørkhøj
Ændringer i beskrivelsen i guiden:
NR 3. På Gyngemoseværkets grund opførte Gladsaxe Kommune i 2010-2011 Gyngemosehallen. Det er en multianvendelig idrætshal, der inviterer til gymnastik, idræt, fitness, småbold og leg. I hallen er der både mulighed for foreningsaktiviteter og for åbne aktiviteter, der er kan bruges af borgere uden medlemskab i en forening. Hallen indeholder ligeledes café, møderum, kontorer m.v.
NR. 14. Ejendommen på Ildbjerg Allé 38A rummede tidligere Lille Mørkhøj Skole, som blev nedlagt i 2009. I dag er der Familie- og Ungecenter, som er et tilbud til familier i Gladsaxe Kommune med børn under 18 år.
Link til kort over ruten

Ruten på Radiomarken - 2 km

Ruten er meget velegnet til ture med børn. Ruten er på 2 km.
Læs mere i guiden Rundt på Radiomarken
 

På Sporet af...Søborgs Seværdigheder - 5 km

Turen starter og slutter ved Søborg Torv efter en rundgang til seværdige huse, steder og grønne områder med spændende lokal- og arkitektshistorie. Følg med i guiden På sporet af...Søborgs Seværdigheder

Vandringer i den sydlige del af Hjortespringkilen - 4 km

En samling spændende grønne ture i Gladsaxes vestlige og sydlige egne med spændende lokalkolorit og historier; husk gummistøvler.
Guiden er fra 1990, men indscannet og digitaliseret i 2017. 

Vandringer ved Lyngby- og Bagsværd Sø - 5 km

Bagsværd Sø ejes af Gladsaxe Kommune og Lyngby Sø af Lyngby Taarbæk Kommune.
I hæftet "Grønne Gladsaxe" findes detaljeret turforslag til Bagsværd Søs sydøstlige del. Guiden er fra 1989, men indscannet og digitaliseret i 2017.

Vandringer i Store Hareskov - Smør- og Fedtmosen - 5 km

Hareskoven er omgivet af tætte fredskove og mosearealer. Den østlige del af skoven og de sydlige områder langs Lyngby og Bagsværd Sø ligger i Gladsaxe. En samling spændende ture i Hareskoven med afstikkere til Smør- og Fedtmosen. Guiden er fra 1990, men indscannet og digitaliseret i 2017.

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 05
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Parker og Naturområder