Bagsværd Sø

Historie

Bagsværd Sø er en del af Mølleå-systemet, som strækker sig fra udspringet i området vest for Bastrup sø ved Roskilde Fjord til udløbet ved Øresund. Under sidste istid, har smeltevandets strømme under isen dannet lange tunneldale i den nordvestlige del af Københavns omegn. Bagsværd sø ligger i den sydlige del af tunneldalsystemet. Både Bagsværd Sø og Lyngby Sø har fungeret som mølledamme, siden de første møller blev anlagt i Lyngby for omkring 1000 år siden. Det har senere i 1300-1400 tallet ført til en vandstandsstigning på 1-1,5 m i Lyngby Sø og Bagsværd Sø.

 

               

Natur

Med Bagsværd Sø har kommunen et af hovedstadens største sammenhængende vandområder. Søen er på 121 ha men ikke særlig dyb, middeldybden er 2 m, med en max dybde på 3,5 m. Bagsværd Sø er en alkalisk, næringsrig sø, der har før i tiden har været udsat for stor næringspåvirkning. I dag er der tegn på forbedring af vandkvaliteten, og de beskyttede Hvinænder yngler ved søen. En uge hver sommer inviteres Gladsaxes skolebørn til at deltage i naturaktiviteter i dagtimerne, som en del af sommerferieaktiviteterne i Gladsaxe Kommune.

                   

Hvinand. Foto: Frank Desting                                       Landsvale. Foto: Frank Desting

Søen har et artsrigt fugleliv med bl.a. hvinand, lille flagspætte og landsvale. Der er også observeret fiskeørn, isfugl og duehøg omkring søen. Der er mange almindelige fiskearter såsom gedde, skalle, karper, løje, aborre og brasen, og den udsatte sandart er en yndet sportsfisk og regnes derfor som en værdifuld art i søen. I rørsumpe og bevoksning langs søens bredder kan man finde de sjældne arter Kærmysse, Brudelys og Kærbregne. Og ved søen findes også de gamle kulturplanter Kalmus og Stolthenriks Gåsefod.

Vandplanterne i søen har i de seneste år bredt sig markant. Hvis du sejler på søens vestligste del, vil du kunne se de meterhøje vandplanter aks-tusindblad som blomstrer over vandoverfladen i juli – september måned.

Det er muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om Bagsværd Sø, og på den måde samtidig opleve søens omgivende naturområder. I Gladsaxe Kommune omkranses Bagsværd Sø af Radiomarken, Nybro, Bagsværd Søpark, Hareskoven og Aldershvile Slotspark.

                   

 

 

Det øvrige areal har en parklignende karakter med mange typiske haveplanter, som er rester fra de tidligere haveri. Blandt andre den smukke, men invasive art kæmpe-balsamin. Kæmpe-balsamin er i familie med den hjemmehørende art springbalsamin, og har store lilla blomster. Den kan blive op til 2,5 meter høj, og breder sig hurtigt på bekostning af andre hjemmehørende plantearter.

I parken kan du finde duftende vandmynte, knoldet brunrod, hvid snerre, almindelig mangeløv, både kantet og prikbladet perikon og den giftige bittersød natskygge, som er i familie med kartoffelplanten og tomatplanten.

Naturvideo fra Grønt idecenter

https://youtu.be/lU_y52l_ED8

Grønne områder