Bagsværd Søpark

Historie

Bagsværd Søpark blev anlagt ved en sammenlægning af villahaver ved Bagsværd Søs bred, i forbindelse med anlægget af Bagsværdvej. Området blev fredet første gang i 1952. Siden begyndelsen af 1900-tallet har der været gartneri ved Bagsværd Søpark, og Aldershvile Planteskole ligger i dag samme sted.

Natur

Bagsværd Søpark har et mindre område med ellesump, kaldet Elletrekanten, som har høj biologisk værdi. Den naturlige udvikling for sumpen er omdannelse til løvskov. Derfor plejes Elletrekanten til tider ved at holde trævæksten nede for at bevare det værdifulde område.

 

Det øvrige areal har en parklignende karakter med mange typiske haveplanter, som er rester fra de tidligere haveri. Blandt andre den smukke, men invasive art kæmpe-balsamin. Kæmpe-balsamin er i familie med den hjemmehørende art springbalsamin, og har store lilla blomster. Den kan blive op til 2,5 meter høj, og breder sig hurtigt på bekostning af andre hjemmehørende plantearter.

I parken kan du finde duftende vandmynte, knoldet brunrod, hvid snerre, almindelig mangeløv, både kantet og prikbladet perikon og den giftige bittersød natskygge, som er i familie med kartoffelplanten og tomatplanten.

Naturvideo fra Grønt idecenter

Grønne områder