Hareskovene

  

Historie

Skovområdet Hareskovene blev dannet under sidste istid. Da isen bevægede sig mod nord opstod der et meget bakket og foldet landskab af det materiale som isen havde skubbet foran sig, morænen. Der var flere steder indlejret is i morænen, og da isen smeltede dannedes dybe sænkninger i landskabet. Mange af vandområderne i skoven blev drænet i 1900-tallet, og mange af disse områder forsøges nu genskabt af skovdistriktet. To steder i Hareskovene, ved Femvejen og Syvstjernen kan du se de snorlige stier mødes i stjerneformede kryds. Stierne blev oprindeligt anlagt af Christian V til Parforcejagt, hvor vildtet jages uden brug af skydevåben. Efter kongens ryttere og hunde havde løbet dyret træt kunne kongen dræbe det med en kniv.

Natur

Hareskoven i Gladsaxe Kommune består især af løvskov med bøg, men der findes også nåletræsbeplantninger og moseområder. I den nordøstlige del af området kan man finde Kobberdammene som består af tre mindre søer, der får et særligt kobberskær om efteråret, når de visne blade spejler sig i vandet. Skoven er kendt for at være en god svampelokalitet, hvor man kan finde mange gode spisesvampe. Dog skal du være opmærksom på, at de giftige svampe snehvid fluesvamp og grøn fluesvamp også findes i skoven.

Græssende rådyr                    Spiselig rørhat

Græssende Rådyr. Foto Frank Desting                     Spiselig rørhar. Foto: Frank Desting  

Det sjældne insekt Grøn Mosaikguldsmed yngler i skovsøen Hans Peter Mose i den sydvestlige del af skoven. Af padder er der bl.a. fundet stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er beskyttede arter. Og der er en stor bestand af rådyr, som du kan være heldig at se i de åbne områder ved solopgang.

 

Naturvideo fra Grønt Idecenter

Aktiviteter

  • Overnatning: Der er mulighed for at overnatte på primitive overnatnings- pladser eller lejrpladser. 
    De primitive overnatningspladser kan benyttes alle dage og uden at booke. Lejrpladserne, som er beregnet til større grupper skal bookes først, men kan også benyttes alle ugens dage. Du kan læse mere om overnatning i naturen, og booke en lejrplads på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk
  • Bålpladser. Der findes en del bålpladser i Hareskovene, bl.a. i Store Hareskov og i Bøndernes Hegn. Her kan man tænde bål og lave mad året rundt.
  • Legemuligheder. Der er mange gode naturlege-aktiviteter for børn i Hareskovene. Flere steder i skovene er der hængt gynge og klatrereb op, der er lavet skovtunneler og på skovbunden kan man finde gode klatre-stammer.
  • Vinteraktiviteter Højnæsbjerg i den østlige del af skoven er en god kælkebakke.
  • Hundeluftning Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov er hundeskov, hvor man kan lufte sin hund uden snor, hvis den er under kontrol.

Du kan læse mere om Hareskovenes aktiviteter på Naturstyrelsens hjemmeside, www.sns.dk.

Grønne områder