Nybropynten/Nybro Åmose

  

Historie

Nybropynten - eller Nybro Åmose - ligger nord for Bagsværd Sø, strækkende sig langs med Lyngby Sø. I modsætning til Bagsværd Sø er Lyngby Sø delvis kunstig idet vandstanden omkring 1300-1400 blev hævet af hensyn til vandkraft i Lyngby. Området ved Nybropynten er så vidt vides opstået som naturlig ellesump, og blev udpeget blandt landets første fredskove allerede i 1805. Der har været organiseret lystfiskeri i Lyngby Sø siden 1890; i 1950 blev anlagt en sti langs med søen ved Nybro Åmose.

                   

Natur

Ellesumpen i Nybro Åmose er noget af det mest urørte natur i Gladsaxe Kommune, tæt bevokset med hovedsageligt birk og rødel. Nybro Åmose rummer arter, der er mindre almindelige, som eksempelvis kær-mangeløv, strudsvinge, forlænget star, top-star, kalmus og kærmysse. 

Ved stien langs Lyngby Sø kan du se kærmyssen, der vokser i sumpen ved stien langs bredden. Kærmysse er en sjælden sumpplante i Danmark, men den vokser i stort antal ved mange nordsjællandske søer. Ved søbredden nær stien vokser eng-forglemmigej og krans-mynte i store grupper. Du kan let finde kransmynten da duften af mynte kan være meget kraftig i nærheden af planterne.

               

      Kærmysse.  Foto: Frank Desting                           Eng-forglemmigej.  Foto: Frank Desting

Naturvideo fra Grønt Idecenter

Grønne områder