Fredede naturområder i Gladsaxe

  

Siden 1917 har man i Danmark benyttet fredninger til at bevare og beskytte dyr og planter, deres levesteder, landskabstyper og steder af kulturhistorisk interesse. En fredning skal indeholder bestemmelser om formålet med fredningen, og med en fredning, bestemmes de fremtidige anvendelsesmuligheder og begrænsninger for området.

I Gladsaxe Kommune findes der seks fredninger af naturområder. Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, Bagsværd Søpark, Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park, Radiomarken, Smør og Fedtmosen og Nydam. Områderne er fredede fordi, at der er et ønske om at bevare de eksisterende naturværdier og med undtagelse af Nydam, at sikre offentlighedens adgang. Nydam fredningen består af selve søen, som er privat ejet.

For fire af naturområderne er der lavet plejeplaner, og yderligere plejeplaner under udarbejdelse. Se plejeplanerne.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp naturen