Hvad er invasive arter?

Invasive arter er arter, som på den ene eller anden måde, er flyttet af mennesker fra sit oprindelige levested til et nyt, hvor arten påvirker naturen negativt. 

Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

Onsdag 03. september 2014

Med Gladsaxe Kommunes nye indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo  forpligtes alle ejere såvel private som offentlige til at bekæmpe planten på deres arealer. 

Læs mere

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp naturen