Andre invasive plante- og dyrearter

  

Udover de tre indsatsarter er der en række andre invasive plantearter som har fået fodfæste i Gladsaxe Kommune eller nabokommunerne. Det er vigtigt at holde øje med om disse arter får større udbredelse i Gladsaxe.

Skov- og Naturstyrelsen fører registreringer af de invasive arter i Danmark, og man har udarbejdet en Sortliste over de allermest problematiske invasive arter. Gladsaxe Kommune huser faktisk mange plantearter som er på sortlisten. Oversigten herunder bygger dels på Skov- og Naturstyrelsens oplysninger, på Vandområde-rapporten for Gladsaxe Kommune og information fra hjemmesiden FugleogNatur.dk.

Bynke-Ambrosie 

Ambrosie er fundet i kommunen i Kagsåparken. Den er ikke udbredt i nabokommunerne. Den er på Skov- og Naturstyrelsens ”Sorte liste” (åbner i et nyt vindue) over de værste invasive arter, især fordi den er ekstremt allergi-fremkaldende. Pollen fra bynke-ambrosie er meget potent og pollensæsonen er meget lang (6-8 uger).

Bynke-Ambrosie findes i både Aldershvile Skov og Smør- og Fedtmosen.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Invasive arter