Kæmpebjørneklo

Oprindelse og udseende

Kæmpe-bjørneklo er en fælles betegnelse for en gruppe af tæt beslægtede arter under slægten Heracleum. I Danmark er det dog kun den største af arterne (Heracleum mantegazzianum), der udgør et problem. Den blev bragt til Europa fra Kaukasus i starten af 1800 tallet. Først til botaniske haver, og siden som prydplante i private herskabshaver. I mere end 100 år henslæbte kæmpe-bjørneklo en næsten anonym eksistens her i landet holdt i skak af herskabernes gartnere.

Med tiden begyndte planten dog at spredes fra haverne og ud i den danske natur, hvor den de seneste 50 år har bredt sig hurtigere og hurtigere især langs vandløb, grøfter, veje og jernbaner. I Danmark blev situationen yderligere forværret af, at plantens tørre stængler og frøstande blev meget populære til indendørs dekorative formål i 1970erne og 1980erne, hvilket har resulteret i yderligere spredning af planten.

Biologi

Kæmpe-bjørneklo er først og fremmest karakteristisk i kraft af sin størrelse. Stænglerne kan nå højder på op til 4-5 meter, (normal dog 2-4 meter) og en diameter på op til 10 cm. Forneden er stænglen rødplettet. Bladene er tredelte og kan blive op mod 3 meter lange. Da kæmpe-bjørneklo er en skærmplante, bærer den sine blomster og frø i et antal skærme af varierende størrelse, med maksimal diameter på 80 cm. Blomsterne er hvide til hvidgule eller undertiden lyserøde. En enkelt plante har en frøsætning på i gennemsnit ca. 20.000 frø. Meget store planter kan have op til 100.000 frø.

Der findes flere arter af kæmpe-bjørneklo, men den der volder problemer i Danmark hedder på latin Heracleum mantegazzianum. Der findes også to hjemmehørende arter af bjørneklo i Danmark, almindelig bjørneklo og grønblomstret bjørneklo. De er væsentligt mindre end kæmpe-bjørneklo og vokser uden at fortrænge de andre plantearter.
 

Forvekslingsmuligheder

Udover de to hjemmehørende arter kan unge kæmpe-bjørneklo forveksles med strand-kvan, pastinak og angelik.

 

 

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Med Gladsaxe Kommunes nye indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, forpligtes alle ejere såvel private som offentlige til at bekæmpe planten på deres arealer. Ved en fælles indsats kan kæmpe-bjørneklo udryddes i Gladsaxe Kommune indenfor en overskuelig årrække. Indsatsplanen gælder for hele Gladsaxe Kommune fra 2011 – 2021.
Med den nye indsatsplan er ejere og brugere af arealer med kæmpe-bjørneklo fremover forpligtet til at sørge for bekæmpelsen af planten. Sker dette ikke, kan kommunen med indsatsplanen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpe-bjørneklo, at bekæmpe planten.

En effektiv bekæmpelse skal starte så tidligt på året som muligt og senest 1. juni skal bekæmpelsen være påbegyndt. Bekæmpelsen skal medføre, at de enkelte planter indenfor indsatsområdet dør, og bekæmpelsen skal være så effektiv, at den enkelte plante på intet tidspunkt får lov at reproducerer sig selv.
Konstateres det, at planterne ikke bekæmpes på et areal, kan Gladsaxe Kommune påbyde den pågældende ejer eller bruger, at foretage en bekæmpelse inden for 14 dage efter fristen i overensstemmelse med indsatsplanen.
Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan ejerne eller brugeren straffes med bøde på minimum 5000,- kr., og kommunen kan foretage bekæmpelsen.

Nedenfor kan du finde Gladsaxe Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, samt en folder, som kort forklare om bekæmpelsesmetoder og sikkerhed. Endelig er der et indberetningsskema, som du kan udfylde og sende til os, hvis du har kæmpe-bjørneklo på din grund.

Gladsaxe Kommunes indsatsplan for Kæmpe-bjørneklo

Link til folder om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Indberet Kæmpe-bjørneklo

Skema til Tilbagemelding om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Gladsaxe Kommunes indsatsplan for Kæmpe-bjørneklo

Onsdag 03. september 2014

I Gladsaxe Kommune bliver bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo på offentlige arealer foretaget
af den kommunale driftsafdeling med hjælp fra den lokale agenda 21 gruppe.

Læs mere om indsatsplanen

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Invasive arter