Pileurt

   

Oprindelse og udseende

Der er to arter af pileurt: Japansk pileurt og kæmpe-pileurt. Begge arter er blevet indført til Danmark for omkring 100 år siden fra det fjerne østen. Men man skelner ikke mellem arterne i indberetningssystemet.

Begge arter af pileurt har 10-20 cm store, hele blade (ufligede) og danner en tæt bestand. I juli kan man se klaser af creme-farvede blomster.
Du kan blandt andet skelne de to arter fra hinanden ved, at japansk pileurt har blade, der er afrundet ved bladstilken, mens kæmpe-pileurt har blade der er hjerteformede og med en rød ribbe i midten. Kæmpe-pileurt har desuden større blade end japansk pileurt.

Japansk pileurt bliver 2-3 meter høj. Kæmpe-pileurt kan blive helt op til 4 meter høj.

Japansk pileurt og kæmpe-pileurt i Danmark breder sig endnu kun ved skud fra rødder og stumper af rødder og stængler. Planten spreder sig hurtigt, og den kan på et år lave op til 7 meter lange udløbere fra rødderne. Plantens jordstængler kan nå op til 2 meter ned i joden, og de er i stand til at gennembryde murværk, beton og asfalt. Den voldsomme vækst danner tætte uigennemtrængelige bevoksninger, der skygger den naturlige vegetation ihjel.

Hjemmehørende arter

I Danmark er der over ti arter almindeligt forekommende pileurter, der alle er betydeligt mindre end japansk pileurt og kæmpe-pileurt.

Forvekslingsmuligheder

De hjemmehørende pileurter kan ikke forveksles med japansk pileurt og kæmpe-pileurt.

Bekæmpelse

Begge arter af pileurt er yderst vanskelige at bekæmpe, men kæmpe-pileurt er den letteste at udrydde. 

Du kan udrydde kæmpe-pileurt ved at slå planterne hver 3. – 4. uge i sommerhalvåret i 3-5 år. Du kan også holde kæmpe-pileurt nede ved, at trække planten op med rødder.

Du kan ikke fjerne japansk pileurt ved slåning. Men du kan bekæmpe japansk pileurt at grave planterne op med rod og ved at rodstikke planterne. Ved rodstikning skal du hugge rødderne over med en spade mindst 10 cm under jordoverfladen. Du skal gentage rodstikning i nogle år for at metoden er effektiv. Når du graver planterne op er det vigtigt, at du fjerner alt plantematerialet, for blot en jordstængel på 1 cm er nok til at danne en ny plante.

Du kan ikke bekæmpe japansk pileurt og kæmpe-pileurt dyr der græsser på området (afgræsning), da dyrene ikke vil spise ældre planter, men hvis du vælger at få et nyslået område afgræsset, vil dyrene spise de nye planter, der skyder frem.

Gladsaxe Kommunes indsats mod pileurt

Med begrænsede ressourcer til formålet, har det været nødvendigt at prioritere bekæmpelsen af den farlige kæmpe-bjørneklo, på bekostning af de øvrige invasive plantearters bekæmpelse.

Gladsaxe Kommune forsøger dog at bekæmpe pileurt i Bagsværd Søpark.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Invasive arter