Initiativpuljen

Har du en god ide eller vil du afprøve noget, så kan du søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget.

Formålet med puljen er at støtte nye initiativer og udviklingsprojekter, der er med til at sikre et alsidigt fritidsliv for kommunens borgere. Aktiviteterne skal ligge indenfor kultur-, fritids- og idrætspolitikkens og folkeoplysningspolitikkens område. Tiltag der understøtter frivilligpolitikken kan som udgangspunkt også støttes.

Hvem kan søge?

Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger kan søge tilskud i Initiativpuljen.
Kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner kan i samarbejde med foreninger eller grupper af borgere også søge puljen.

Hvad kan man søge tilskud til?

Det kan være en lokal festival, en event, sport på en ny måde eller en helt anden idé, som vil være sjov, ny eller spændende for folk i Gladsaxe. Igangsætning af nye foreninger kan også gives tilskud.

Der kan ikke gives tilskud til

• tilbagevendende projekter dvs. et projekt kan kun få tilskud én gang
• kommercielle projekter
• projekter der hører under anden lovgivning
• allerede igangsatte projekter

Du kan få hjælp

Du kan få hjælp til at udvikle dit projekt eller aktivitet. Kontakt 'Kulturskaberne' på Telefonfabrikken eller konsulenterne i 'Kultur, fritid og unge' på Gladsaxe Rådhus.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet  sendes til Kultur@gladsaxe.dk eller via post til Gladsaxe Rådhus. Ansøgningen bliver forelagt for Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde. Der gøres opmærksom på, at ansøgningen bliver vedlagt som bilag til sagen og offentliggøres i Gladsaxe Kommunes dagsordendatabasen, der ligger offentligt tilgængeligt på gladsaxe.dk.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering  af projektet skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest to måneder efter projektets afslutning. Regnskab og evaluering kan sendes til Kultur@gladsaxe.dk eller via post til Gladsaxe Rådhus.

Læs mere om retningslinierne for initiativpuljen

 

 

Børneattester

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Læs mere om børneattester

Det sker i
Gladsaxe

Se hele kalenderen her eller tilføj et arrangement

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Kultur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 56
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Kultur, Fritid og Unge

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 14
kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer