Puljen til Kulturelle Foreninger

Har din kulturelle forening brug for støtte? Så læs mere her!

Gladsaxe Kommune har en lang række kulturelle foreninger som yder et stort arbejde for kulturlivet i Gladsaxe. Se om din forening kan modtage støtte. 

Retningslinjer

 

 • Kulturelle Foreninger, som ikke kan søge om drifts- og aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysnings-loven, kan søge om tilskud fra Puljen til Kulturelle Foreninger
   
 • Puljen til Kulturelle Foreninger støtter primært foreninger, som udfører en særlig rolle i forhold til at styrke kulturlivet i Gladsaxe Kommune. Det, som foreningen søger om tilskud til, skal således kunne være til gavn og glæde for en større kreds end foreningens medlemmer alene.
   
 • Ansøgningen skal være en motiveret ansøgning, der - som minimum - indeholder følgende:
 1. Beskrivelse af foreningens aktiviteter – herunder hvad der søges om støtte til og hvilken effekt støtten forventes at have
 2. Budget for det kommende år
 3. Resultat fra sidste års regnskab.
   
 • Der gives ikke tilskud til løn og anden form for aflønning af foreningens medlemmer for deres arbejde.
   
 • Der laves en årlig ansøgningsfrist, hvor foreninger kan søge om midler til det efterfølgende år. Den årlige ansøgningsfrist, hvor foreninger kan søge om midler til det efterfølgende år er fastsat til 1. september med behandling på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i oktober.
   
 • Det forhold, at foreninger kan ansøge om midler fra Puljen til Kulturelle Foreninger er ikke ensbetydende med, at de kan opnå tilskud. Tilskud tildeles på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger og det afsatte budget til formålet

KulturSkaberne

Har du en god idé til et kulturprojekt, men ved du ikke hvordan du skal få ført det ud i livet? Så kontakt KulturSkaberne.

KulturSkaberne er et kulturel værksted der hjælper dig med projektudvikling fra a-z.

Fra 2019 findes KulturSkaberne også på Gladsaxe Bibliotekerne.

Kulturskaberne

Kom din forening for sent?

Næste ansøgningsrunde til Puljen til Kulturelle Foreninger er 1. september 2015. MEN: Hvis du eller din forening har et godt projekt I gerne vil søge om penge til - så kan det være, at de Kulturelle Udviklingsmidler kan hjælpe jer på vej.

Kulturelle udviklingsmidler

Kontakt

Kultur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 56
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer