Puljen til åbne arrangementer

Puljen dækker tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Gladsaxe Kommune, og som er åbent for publikum. Aktiviteterne må ikke være forbeholdt en særlig deltagerkreds.

Tilskud ydes til arrangementer, når foreningen i ansøgningen anfører, at de ikke selv har midlerne til dets gennemførelse. Udviser arrangementet et overskud, skal den uforbrugte del af tilskuddet tilbagebetales til Børne- og Kulturforvaltningen.

Hvem kan søge?

Puljen til åbne arrangementer kan søges af lokale foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er over 25 år, og hvor foreningen ikke modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven .

Hvad kan man søge tilskud til?

Der kan søges tilskud til aktiviteter inden for følgende områder:

  • kor- og visesang
  • teater- og kabaret-forestillinger
  • koncerter,
  • film,
  • folkedans,
  • skakarrangementer
  • kunstudstillinger og
  • lignende aktiviteter

Ansøgning

Ansøgning sendes til Kultur@gladsaxe.dk eller via post til Gladsaxe Rådhus.I ansøgningen skal der oplyses, foreningens navn, cvr.nr., kontaktperson, beskrivelse af aktivitetens indhold, formål, sted, tidsplan, målgruppe, eventuelle samarbejdspartnere, oplysning om der søges tilskud andre steder.

Derudover skal der vedlægges: aktivitetsbudget med alle forventede indtægter og udgifter, samt foreningens reviderede og godkendte regnskab fra sidste år.

Ansøgningen bliver forelagt for Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde. Der gøres opmærksom på, at ansøgningen bliver vedlagt som bilag til sagen og offentliggøres i Gladsaxe Kommunes dagsordendatabasen, der ligger offentligt tilgængeligt på gladsaxe.dk.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering  af projektet skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest to måneder efter projektets afslutning. Regnskab og evaluering kan sendes til Kultur@gladsaxe.dk eller via post til Gladsaxe Rådhus.

 

 

 

Børneattester

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Læs mere om børneattester

Det sker i
Gladsaxe

Se hele kalenderen her eller tilføj et arrangement

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Kultur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 56
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Kultur, Fritid og Unge

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 14
kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer