Puljen til nye fritids- og idrætstilbud

Hvem kan søge tilskud?

Puljen kan søges af foreninger, ildsjæle, lokale aktører, kommunale initiativtagere, herunder Børne- og Kulturforvaltningen, fritidshuse og idrætsanlæg.

Hvad kan man søge tilskud til?

Det kan være projekter, der:

- gør borgerne selvhjulpne til fysisk aktivitet
- igangsætter aktiviteter for nye brugergrupper
- igangsætter fælles aktiviteter og events for en bred kreds af borgere
- er til gavn og glæde for andre brugere/medlemmer end ens egne

Særlige krav til ansøgning

For ansøgninger fra lokale foreninger er det et krav, at der indgår en egenbetaling på min. 30 % af tilskuddet til evt. rekvisitter og materialer.
For ansøgninger fra kommunale initiativtagere er det et krav, at der indgår en egenbetaling fra initiativtageren på min. 50 %, og at der er mindst én samarbejdspartner.

Samme aktivitet kan bevilges tilskud flere gange.

Du kan få hjælp

Vil du have hjælp til at udvikle og beskrive dit projekt eller aktivitet kan du kontakte konsulenterne i 'Kultur, Fritid og Unge' på Gladsaxe Rådhus. Du kan også tage  eller ved kontakt til 'Kulturskaberne'.

Ansøgning, regnskab og evaluering

Send din ansøgning til kultur@gladsaxe.dk med beskrivelse af idéen, budget med egenbetaling og evt. tilskud fra andre, evt. samarbejdspartnere mm.
Regnskab og evaluering af projektet skal indsendes senest to måneder efter projektets afslutning.

 

Politik for kultur, fritid, idræt og folkeoplysning

 

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik kan læses via nedenstående link.

 

Læs politikken

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer