Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Tilskud til frivilligt socialt arbejde kaldes også § 18 støtte.

Hvem kan få tilskud?

Frivillige sociale foreninger, netværks- og selvhjælpsgrupper i Gladsaxe kan søge økonomisk støtte via § 18 puljen.

Hvad gives der støtte til?

§ 18 støtten gives til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Det vil sige, at den frivillige sociale indsats skal være kernen i projektet eller aktiviteten. Og tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Hvordan søger jeg?

Du kan hente § 18 ansøgningsskemaer, se ansøgningskriterierne, samt få flere oplysninger om, hvad der kan søges støtte til på Frivilligportalen.

Tilskud og puljer