Tværkommunal pulje til idræt for børn og unge med særlige behov

Gladsaxe Kommune støtter økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætstiltag for børn og unge med særlige behov. 15 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet og ordningen administreres og tilbud udvikles af Dansk Handicap Idræts-Forbund, Parasport.

Der er udarbejdet en oversigt over alle kendte tilbud i de 15 kommuner. Oversigten retter sig til forældre til børn og unge i skolealderen med handicap eller andre særlige behov, som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme. Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen

Hvordan får man tilskud?

Forældre, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til et projekt som typisk kører i 2 år. Herefter kobles tiltaget op på en allerede eksisterende idrætsforening og åbnes op for alle, hvorimod det i projektperioden kun er åbent for borgere bosat i en af de 14 kommuner.

Læs mere om den fælles kommunale  idrætspulje på Dansk Handicap Idræts-Forbunds hjemmeside

Flere oplysninger om puljen fås ved henvendelse til: Dansk Handicap Idræts-Forbund, idrætskonsulent Ole Ansbjerg, telefon 29 46 50 14.


Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Gladsaxe Kommune, idrætskonsulent Pia Bagger, telefon 39 57 53 38.

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer