Tværkommunal pulje til idræt for børn og unge med særlige behov

Med 0,50 kr. pr. indbygger om året støtter Gladsaxe Kommune økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætsaktiviteter og tiltag for børn og unge med særlige behov. 15 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet, som blev såsat i 2006. Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje giver økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne. Støtten bliver givet med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.

Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje er organisatorisk en del af netværk for Kultur- og Fritidschefer i Region Hovedstaden (R1). Hver kommune deltager med en kontaktperson fra fritids- og idrætsområdet til netværket. Blandt kontaktpersoner er der dannet en styregruppe, der behandler ansøgninger om støtte. Styregruppen arbejder både med drift og udvikling af den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje, og tager sig af de overordnede tiltag både for idrætspuljen og for netværket af de kommunale kontaktpersoner. Puljen administreres af Høje-Taastrup Kommune, styregruppe består af:

  • Christian Madsen, Gentofte Kommune, Kultur, Unge og Fritid, 40 26 41 20, chm@Gentofte.dk
  • Gry Andersen, Ballerup Kommune, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, 29 13 77 35, gry@balk.dk
  • Stig Jørgensen, Høje-Taastrup Kommune, Pædagogisk udvikling og Idræt, 51 18 36 93, stigjoe@htk.dk
  • Jeanet Flørness Kern, Ishøj Kommune, Kultur og Fritid, 43 57 71 13, jefke@ishoj.dk
  • Pia Bagger, Gladsaxe Kommune, Kultur, Fritid og Unge, 23 60 94 44, bkfpba@gladsaxe.dk

Der er udarbejdet en oversigt over alle kendte tilbud i Hovedstadsområdet - specialsport Guiden. Guiden retter sig til forældre til børn og unge i skolealderen med handicap eller andre særlige behov, og som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme. Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen.

Flere oplysninger om puljen fås ved henvendelse til: Høje-Taastrup Kommune på fritidkultur@htk.dk.

Oplysninger om ansøgning og tilskud fås på: https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Faelleskommunal-handicapidraetspulje.aspx

Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Gladsaxe Kommune, idrætskonsulent Pia Bagger, telefon 39 57 53 38.

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer