Relation til Gladsaxe

I begyndelsen af 1990 ’erne var der et stort ønske i Gladsaxe Byråd om at få en venskabsby i Baltikum.

Derfor blev den danske ambassade kontaktet, og den foreslog Haabersti, som var en nyetableret selvstændig bydel i Tallin, og i 1993 blev Haabersti og Gladsaxe officielt venskabsbyer. 

Haabersti deltager næsten hvert år i fodboldstævner og andre sportsarrangementer i Gladsaxe. Da Haabersti arbejder hårdt på at forbedre unges fritidsmuligheder, har der i den forbindelse været flere studiebesøg i Gladsaxe, og omvendt har flere personer fra fritidssektoren også været i Haabersti for at inspirere.

Kontakt

Internationalt Sekretariat

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
int.sek@gladsaxe.dk

Estland - Haabersti