Relation til Gladsaxe

I 1966 efter at nogle skoleelever havde besøgt Gladsaxe, blev Narsaq og Gladsaxe officielle venskabsbyer.

Siden har der været udveksling af kunstnere og udstillinger. Der har været holdt folke-dansestævner og Narsaq har også trods den korte fodboldsæson flere gange deltaget i fodboldstævner i Gladsaxe.

Siden 1992 har personaleudveksling mellem kommunerne været en årligt tilbagevendende aktivitet, og i flere år har skoleelever fra Narsaqs 7. klasser været på længere ophold i Gladsaxe, hvor de har boet og gået i skole med jævnaldrende. Gladsaxe har flere gange arrangeret kultur-uger med fokus på Narsaq. 

I forbindelse med sammenlægning af kommunerne på Grønland i 2009 blev Narsaq en del af Kommune Kujalleq. Det positive samarbejde fortsætter ned Narsaq/Kujalleq.

Kontakt

Internationalt Sekretariat

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
int.sek@gladsaxe.dk

Grønland - Narsaq/ Kujalleq