Tilskud ved besøg fra venskabsbyer

Vi giver tilskud til gruppearrangementer i Gladsaxe Kommune, hvor der deltager gæster fra venskabsbyerne.

Så meget kan I få

Hvis der deltager en til fire gæster i jeres arrangement, kan I få 200 kr. pr. venskabsbygæst pr. overnatning. Hvis gruppen består af fem personer eller derover kan I desuden få et startbeløb på 1.500 kr. pr. venskabsby. Vi giver højst tilskud til tre overnatninger, men arrangementet må gerne vare længere tid.

Ved stævner og andre større arrangementer, hvor mere end 4 venskabsbyer deltager:

  • Et fast startbeløb på 1.500 kr. pr. venskabsby
  • Tilskud pr. deltager, fastsat på grundlag af arrangementets samlede budget

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovennævnte regler.

Sådan søger I om tilskud

  • Send ansøgningen til Internationalt Sekretariat, senest 4 uger før I får besøg.
  • I modtager pengene, 14 dage inden arrangementet afholdes.

Senest 10 dage efter at gæsterne er rejst hjem

  • Send dokumentation for, hvor mange venskabsbygæster der har deltaget i jeres arrangement.
  • Skriv en god historie om besøget fra venskabsbyen (i Word - ikke Pdf) med FOTOS og send den elektronisk til Internationalt Sekretariat int.sek@gladsaxe.dk
    Vi lægger den gode historie på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Se eksempler i scrapbogen.

Ansøgningsskema, som udfyldes elektronisk

Der kommer automatisk en kopi af ansøgningen i din egen mailbox, når du sender den.

Ansøgningskema, som kan printes
Udfyld det manuelt og send det med almindelig post. 

Kontakt

Internationalt Sekretariat

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
int.sek@gladsaxe.dk

Tilskudsregler