Miljøforhold ved byggeri

Her kan du læse om, hvilke miljøforhold, der gælder, når du skal bygge, renovere eller rive ned.

Læs mere

Byggeaffald

Her kan du læse om asbest, bly og PCB i byggematerialer samt hvordan du håndterer farligt affald ved byggeri, renovering og nedrivning.

Læs mere
Miljø og klima