Bygge- og anlægsarbejde ved etablering af Letbanen

I forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbane på Ring 3 skal der udføres bygge- og anlægsarbejde på strækningen fra Lyngby Taarbæk Kommune til Herlev Kommune.


Bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af Letbanen vil foregå i løbende i anlægsperioden 2017-2024. Der vil i perioder foregå arbejde på de enkelte lokaliteter og langs strækningen.

  • Linjeføringen for den kommende Letbane på Ring 3 er den røde streg.

  • De gule prikker viser, hvor der skal etableres stationer.

  • De røde prikker viser, hvor der skal foregå broarbejde.

 

Byrådet har 24. maj 2017 givet dispensation til Hovedstadens Letbane I/S til at arbejde udenfor normal arbejdstid, der er angivet i kommunens ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune”.

Arbejdstid:

Normal arbejdstid 

Med dispensation

Hverdage

07-18

07-22

Lørdage

07-14

07-18

Søn- og helligdage

Ingen

08-18

Stærkt støjende aktiviteter skal så vidt muligt undgås på hverdage efter kl. 20.

Derudover kan der i øvrige tidsrum i aften- og nattetimer foretages mindre støjende arbejder. I særlige tilfælde kan der foretages stærkt støjende, støjende, støvende og vibrerende arbejde udenfor ovenstående tidsrum (aften og nat) hvis:

  • Det ikke er muligt at udføre arbejdet af hensynet til trafikafviklingen i dagtimerne (såsom arbejder i vejbane, togspor, broarbejde eller lignende)
  • Arbejdet af tekniske årsager kun er muligt at udføre i en arbejdsgang (såsom støbning af betondæk)

Entreprenørerne skal begrunde nødvendigheden af de udvidede aktiviteter og orientere naboer i god tid.

Hovedstadens Letbane I/S forventer, at aktiviteterne på den enkelte lokalitet eller strækning vil vare mellem 3-12 måneder. Så meget som muligt af arbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid. Men det kan blive nødvendigt at arbejde aften, weekend og nattetimer.

I de tilfælde, hvor der udføres støjende arbejder over en længere periode, skal der som minimum sikres en arbejdsfri weekend hver 3. måned.

Se dispensationen

Du kan læse mere om projektet på Letbanen i Gladsaxe og følge projektet på Dinletbane.dk  

Byggeri og anlægsarbejde