Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Når du skal udføre nedrivnings- eller bygge- og anlægsarbejder skal du følge reglerne i ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune” ,så støj, støv og vibrationer begrænses.

Du må kun udføre generende aktiviteter inden for normal arbejdstid:
Hverdage:      kl. 07.00 - kl. 18.00
Lørdage:        kl. 07.00 - kl. 14.00

Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter og nedrivningsarbejder kan være:

  • Bygge- og anlægsarbejder og nedrivning
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner

Naboorientering
Du skal som bygherre orientere naboer skriftligt med oplysninger om arbejdets karakter og varighed og de gener arbejde kan medføre og kontaktoplysninger. Naboorienteringen skal sendes 14 dage før arbejdet går igang og kopi sendes til Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling på virksomhed@gladsaxe.dk  

Bygge- og anlægsaffald
Du har pligt til at undersøge og screene bygninger for forurenende stoffer, inden du går i gang med nedrivning eller renovering. Og du skal anmelde dit byggeaffald på bygningsaffald.dk 14 dage før arbejdet går igang.

Hvis du skal arbejde udenfor normal arbejdstid, skal du søge om dispensation 
Gladsaxe Kommune kan dispensere fra tidsrummet ”normal arbejdstid” i en begrænset periode, hvor der må udføres støjende aktiviteter. Dette kan ske på baggrund af samfundsmæssige, miljømæssige, sikkerhedsmæssige, trafikale eller byggetekniske forhold. Du skal ansøge om dispensation senest 14 dage før en aktivitet igangsættes på virksomhed@gladsaxe.dk.

Overtrædelse af forskriften
Hvis du overtræder regler i forskriften, kan det straffes med bøde.

 

 

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Byggeri og anlægsarbejde