Lugt, røg og støj

Hvis du bliver generet af lugt, røg eller støj fra virksomheder eller naboer kan Gladsaxe Kommune gribe ind. Kommunen griber kun ind, hvis vi vurderer, at genen er væsentlig. Her er det afgørende, om genen ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere, i det område du bor i. For eksempel kan du ikke klage over støj fra legepladser i daginstitutioner, skoler og lignende aktiviteter, som foregår i dagtimerne.

Du kan sende din klage til os ved at bruge vores Tip Kommunen

Miljøafdelingen behandler sager om blandt andet:

  • Lugt og støj fra virksomheder og forretninger
  • Støj i forbindelse med levering af varer til virksomheder og forretninger
  • Støjgener fra sportsanlæg og organiserede sportsaktiviteter 
  • Støjgener fra ventilationsanlæg, varmepumper og lignende anlæg.  Læs mere om støj fra varmepumper
  • Støj, støv og vibrationer fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder 
  • Lugt og røggener fra private fyringsanlæg – for eksempel oliefyr og brændeovne
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold – for eksempel høns og kaniner

For virksomheder er der faste regler for, hvor meget de må støje i omgivelserne, alt efter om virksomheden ligger i et erhvervsområde eller et boligområde.

I forbindelse med behandling af sagerne lægger Miljøafdelingen vægt på vejledning for at forebygge gener for eksempel ved vejledning om fyring i brændeovne og hold af høns.

Vejledning om fyring i brændeovne 

Vejledning om Hønsehold

NB! Vejledning om hønsehold er ved at blive opdateret. Blandt andet ændres følgende:
Retningslinje 2 om afstand til skel udgår, da ikke længere gældende
Retningslinje 13 bliver udvidet til også at omfatte høns

Tomgangsregulativ

Miljøafdelingen kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her henviser vi til:

Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
2620 Albertslund
tlf.: 43 86 14 48
Politiets hjemmeside 

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Gener, uheld og forurening