Lugt, røg og støj

Hvis du bliver generet af lugt, røg og støj fra virksomheder eller naboer kan Gladsaxe Kommune gribe ind. Hvis din henvendelse drejer sig om gener fra naboer, så husk, at generne ofte kan løses ved at tage en snak med dem. Naboen vil ofte hellere høre om problemet fra dig end fra os.

Du kan sende din klage til os ved at bruge vores Tip Kommunen  Som udgangpunkt vil vi altid kontakte dig og få flere oplysninger

Miljøafdelingen behandler sager om blandt andet:

  • Lugt og støj fra virksomheder og forretninger
  • Støj i forbindelse med levering af varer til virksomheder og forretninger
  • Støjgener fra sportsanlæg og organiserede sportsaktiviteter 
  • Støjgener fra ventilationsanlæg, varmepumper og lignende anlæg.  Læs mere om støj fra varmepumper
  • Støj, støv og vibrationer fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder 
  • Lugt og røggener fra private fyringsanlæg – for eksempel oliefyr og brændeovne
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold – for eksempel høns og kaniner

For virksomheder er der faste regler for, hvor meget de må støje i omgivelserne, alt efter om virksomheden ligger i et erhvervsområde eller et boligområde.

Hvis du er generet af fyring i brændeovne eller af hønsehold, kan du læse mere i vores vejledninger.

Vejledning om fyring i brændeovne 

Vejledning om Hønsehold

Tomgangsregulativ

Miljøafdelingen kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner.

Her henviser vi til Københavns Vestegns Politi

 

Aktiviteter som der ikke kan klages over:

Støj fra daginstitutioner, skoler og lignende aktiviteter som foregår i dagtimerne.

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Gener, uheld og forurening