Miljøuheld

Ved akut forurening: RING 112 og oplys • Hvad der er sket • Hvor det er sket • Hvornår det er sket • Anmelders navn og telefonnummer

Alarmcentralen har ansvaret for, at de rette myndigheder bliver alarmeret, afhængigt af miljøuheldets art og omfang.
Den vagthavende indsatsleder har ansvaret for at standse den akutte forurening.
Akut forurening kan være spild af olie eller kemikalier, som kan forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.

 

Anmeldelse af mindre miljøforureninger
Hvis du opdager en mindre forurening, for eksempel af søer eller vandløb, skal det anmeldes til Miljøafdelingen. Forureningen kan være olie på overfladen, en kemisk lugt eller andet.
Når Miljøafdelingen har fået besked om forurening i for eksempel et vandløb, vil vi udføre tilsyn på stedet. Opgaven er at finde og stoppe kilden til forureningen og at rydde op.

Gener fra virksomheder
I sager om gener fra for eksempel virksomheder i form af støj, lugt eller lignende og andre klagesager, hvor der ikke er akut risiko for skade på natur eller miljø, kan du kontakte Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling.

Forurenet jord
Hvis du under et gravearbejde eller på anden måde finder jord, der lugter eller ser forurenet ud, skal du standse arbejdet og kontakte Miljøafdelingen! Arbejdet må først genoptages, når Gladsaxe Kommune eller Region Hovedstaden har givet tilladelse hertil. Miljøafdelingen kommer på tilsyn hurtigst muligt, normalt samme dag, og vurderer forureningen.

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Gener, uheld og forurening SLETTES