Lokalt miljøarbejde Agenda 21

Agenda 21 er en dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, hvor vi tænker globalt og handler lokalt.

Læs mere

Grøn Guide

Den Grønne Guide er en lokal miljøvejleder, der rådgiver om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på gennem praktisk hjælp til selvhjælp.

Læs mere

grønt IDÉcenter

grønt IDÉcenter er borgernes miljøcenter, som giver dig inspiration og vejledning til miljørigtige handlinger i hverdagen.

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder
Klimavenlig by