Klimavenlig bolig

Hvordan får beboerne i almene boliger et godt indeklima samtidig med en mindre varmeregning? Og hvordan sikrer boligafdelingerne en fremtidig løsning med sunde og energieffektive boliger?

Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) samarbejder om at skabe et nyt koncept, hvor vi griber renoveringsopgaven an på en ny måde. Energitiltag medfører nemlig ofte huslejestigninger og opsætning af synlige tekniske installationer i beboernes hjem. Derfor er lejere tilbøjelige til at stemme nej, når beslutningen skal tages. Så beboerne skal inddrages i processen om at skabe sunde boliger. Når vi gør det, så får beboerne en bedre forståelse for, hvad de selv får ud af at sige ja. Fx færre kolde ydervægge, mindre træk og mindre risiko for skimmelsvamp og dermed et bedre indeklima.  

Vi har i tidligere projekter set, hvor afgørende det er at inddrage beboerne i processen, fordi det er deres hjem, det handler om. Det er dem, der skal leve med det, så de skal have mest mulig medbestemmelse.

Fakta om projekt ’Sunde, energirigtige boliger’

  • Stationsparken 1 er test-afdeling. For både kommunen og ABG er Stationsparken interessant, fordi der er tale om et tidstypisk murstensbyggeri fra 1950’erne, som der er en del af i kommunen.
  • Vi arbejder konkret med 12 beboede lejligheder, som er repræsentative for afdelingen.
  • Vi kobler driftsdata på både indeklima og varme med en kortlægning af beboernes adfærd.
  • Vi måler både på temperaturer, fugt- og CO2- niveauer, og vi har måler i både de renoverede lejligheder og referenceboliger, der ikke er renoveret.

I Gladsaxe Kommune har vi en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 40% i 2020 med udgangspunkt i niveauet fra 2007. Gladsaxe Kommune har fra 2014-2018 lavet en målrettet indsats i flere rækkehuskvarterer for at inspirere boligejerne til at energirenovere og klimatilpasse deres rækkehuse.

Vi kalder disse rækkehuskvarterer for Klimakvarterer. Formålet med klimakvartererne har desuden været at udbrede resultater og fortællinger, som inspiration til de resterende cirka 6.000 rækkehuse i Gladsaxe. Derfor har vi i arbejdet med Klimakvartererne fået udarbejdet en række eksempler, hvor rækkehusejere fortæller om hvordan de har energirenoveret deres bolig, og hvor de deler deres erfaringer.

Fordele ved energirigtig boligforbedring

Der er mange gevinster for boligejere ved at renovere energirigtigt, blandt andet lavere energiforbrug, som kan mærkes på energiregningen her og nu, men også at boligen med al sandsynlighed stiger i værdi, fordi den opnår et bedre energimærke. Ofte bliver boligen mere komfortabel at opholde sig i og får et sundere indeklima, når man energirenoverer.

Resultater fra Klimakvartererne

I arbejdet med Klimakvarterne har 126 rækkehuse fået besøg af en energirådgiver der har foretaget et energitjek af boligen og givet konkrete anbefalinger til forbedringer. Det har resulteret i at 79 rækkehuse har foretaget energirenoveringer. De 79 energirenoveringer har medført en gennemsnitlig besparelse per hus på 8.246 kWh, hvilket svarer til en økonomisk besparelse på ca. 8.500 kr. I gennemsnit har hver husstand investeret 62.722 kr. på renovering. Samlet set har renoveringerne resulteret i en reduktion af CO2-udledningen fra de 79 rækkehuse på 7%.

Få gode råd og vejledning til at energioptimere din bolig på SparEnergi.dk (Energistyrelsen)

Fordele ved energirigtig boligforbedring

Der er mange gevinster for boligejere ved at renovere energirigtigt, blandt andet lavere energiforbrug, som kan mærkes på energiregningen her og nu, men også at boligen med al sandsynlighed stiger i værdi, fordi den opnår et bedre energimærke. Ofte bliver boligen mere komfortabel at opholde sig i og får et sundere indeklima, når man energirenoverer.

Mindre CO2-udledning

Gladsaxe Kommune har et mål om at nedbringe CO2-udledningen med 40% i 2020 med udgangspunkt i niveauet fra 2007. Energirenovering af private boliger bidrager til at opnå den målsætning. Status på målsætningen i 2019 er en reduktion af CO2-udledningen på ca. 35%.

Eksempel på tidligere tiltag

I 2014 og 2015 gjorde Gladsaxe Kommune en særlig indsats for at hjælpe boligejere med at reducere energiforbruget i deres boliger. Parcelhusejere fik tilbudt et gratis energitjek af deres bolig og fik efterfølgende udleveret en energirapport med konkrete anbefalinger til, hvad de kunne gøre for at for at forbedre komforten, spare på energiregningen og reducere CO2-udledningen. Over 230 boligejere tog imod tilbuddet, hvoraf cirka halvdelen efterfølgende gennemførte energirenoveringer, såsom hulmursisolering og isolering af rør, med en gennemsnitlig besparelse på ca. 3.600 kWh.

Få gode råd og vejledning til at energioptimere din bolig på SparEnergi.dk (Energistyrelsen)

Klimavenlig by