ABG vil fremtidssikre deres bygninger

Kildeparken har gode, attraktive boliger, og det skal de blive ved med at være. Derfor kan det godt betale sig at tænke i fremtiden. Her skal vi se på helhedsløsninger, så der både tage højde for arkitektur, økonomi, energi, regnvand, indeklima og sociale forhold.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) arbejder sammen med Gladsaxe Kommune om at få testet energi- og klimarigtige løsninger i et muret byggeri fra 1950'erne. Kildeparken er et godt eksempel på et byggeri, som med sine tidstypiske murstensfacader er bevaringsværdigt. Afdelingen har store grønne områder, hvor man kan håndtere regnvand lokalt og samtidig give bebyggelsen et rekreativt løft.

Med dette samarbejde håber vi at kunne udvikle nogle demonstrationsprojekter og få afprøvet nogle attraktive og holdbare løsninger af, som kan rulles ud i stor skala og inspirere andre boligforeninger.

Arkitekturen skal bevares

Gladsaxe Kommune har koblet Kildeparken sammen med en uvildig rådgiver, som har udviklet fire forskellige løsninger til energirigtig boligventilation, der alle tager hensyn til byggeriets arkitektur og samtidig giver to af løsningerne beboerne ekstra boligkvalitet i form af enten altan eller karnap.

Løsninger som isolering, tætning af vinduer og ventilation med varmegenvinding er velafprøvede i nybyggeri, men er stort set uprøvede i bevaringsværdige bygninger. Det er derfor vigtigt at få testet løsningerne i mindre skala, før de bliver implementeret i hele Kildeparken. Læs mere om de fire løsninger her (PDF, 1 MB).

Håndtering af regnvand

 

Kildeparken arbejder sammen med Gladsaxe Kommune om at finde løsninger til at håndtere regnvandet lokalt. Det kan både bidrage positivt til sikring mod oversvømmelser, og til et løft af naturdiversiteten i området. Der er også god økonomi i at håndtere regnvandet lokalt. Gladsaxe Kommune og Forsyningsselskabet Nordvand giver beboerne mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget tilbage. I 2013 kan man få op til 23.472 kr. tilbage pr. boligenhed, hvis man håndterer regnvand selv. Se Gladsaxe Kommunes idékatalog til regnvandshåndtering i Kildeparken her (PDF, 7 MB).

Udfordringer med huslejestigninger

Indtil videre har bygherren for Kildeparken kun kunne se renoveringen finansieret gennem lån, som vil give væsentlige huslejestigninger. Derfor vil vi i samarbejdet gerne bliver klogere på, hvordan man kan udføre økonomisk rentable energirenoveringer, som respekterer bygningernes bevaringsværdi. Netop fordi der kan være tale om huslejestigninger, er det vigtigt, at beboerne bliver hørt. Derfor blev ideprojekterne forelagt beboerne til et ekstraordinært afdelingsmøde 14. maj 2013. Her fik afdelingsbestyrelsen grønt lys til at arbejde videre med projektet. Læs mere om energiprojektet i Kildeparken her (PDF, 2 MB).

 

Klimavenlig lejlighed