De nye klimakvarterer

Gladsaxe Kommune arbejder for at reducere CO2-udledningen og vil gerne hjælpe boligejere med at reducere energiforbruget og samtidig tilpasse sig følgerne af de voldsomme regnskyl.

Derfor har kommunen valgt at lave samarbejdsprojekter med et antal rækkehuskvarterer, hvor både regnvandet håndteres og hvor husene energiforbedres. De første to klimakvarterer har set dagens lys, og der er både skabt regnhaver og lavet energibesparelser i 23 boliger på 41.400 kWh, hvilket svarer til en implementeringsrate på 51 %.

Gladsaxe Kommune samarbejder med nogle energirådgivere, som tager ud til boligejerne og gennemgår deres boliger. Under forløbet modtager boligejerne en energirapport, som beskriver hvilke tiltag der kan laves, hvor stor besparrelsen er samt hvor lang tilbagebetalingstiden er.

Læse mere om projektet i en artikel fra Energiforum (pdf)

De første to klimakvarterer

De første to klimakvarterer ligger på Porsevænget og på Bondehavevej/Hakonsvej. Her har 45 valgt at få et energitjek, hvoraf 51 % valgte at gennemføre energitiltagene og dermed har opnået en besparelse på 46.000 kr. årligt. Der var mange beboere, som fik hulmurisoleret deres ydermure, isoleret varmerør eller udskiftet viduer og døre til energieffektive lavenergivinduer.

Vi er blevet rigtigt tilfredse og har opnået det, som vi ville med renoveringen huset er både blevet væsentligt mere komfortabelt og langt billigere i forhold til varme‐ og elregningen. En af de meget mærkbare forbedringer er, at det ikke trækker.”
Anders Bergmark,  boligejer, Gladsaxe kommune.

Anders og familien er nylige tilflyttere, og har valgt at renovere store dele af deres hus i forbindelse med indflytningen. Er du interesseret i at vide mere om deres renoveringsprojekt, kan du finde meget mere information og fakta på energistyrelsens hjemmeside. I forbindelse med projektet har familien også valgt at etablere et regnbed i baghaven, som de selv har anlagt.

Walter og Inge som også bor i nabolaget har kastet sig ud i både energiforbedringsprojekt og regnvandsløsninger i haven. På energistyrelsen hjemmeside kan du ligeledes finde fakta og beskrivelser af deres tiltag.

Regnvandsprojekter

Flere af beboerne i de to kvarterer har også været interesseret i at høre mere om, hvordan de kunne håndtere regnvandet lokalt i deres haver. Hvert kvarter har valgt en anlægsgartner, som de ønsker at arbejde sammen med. Anlægsgartnerne har herefter lavet havegennemgange hos haveejere, og givet tilbud på, hvilke løsninger, der er aktuelle i de forskellige haver. Da flere haveejere nu har valgt at gå sammen om at få lavet haveprojekter, har det medført en mængderabat hos anlægsgartneren. Således har haveprojekterne kostet omkring de 24.000 kr., som er det samme som det beløg borgerne kan få tilbage i tilslutningsbidrag ved 100 % afkobling.

Økonomisk fordel

Der har været store besparelser at hente på dele af de udførte opgaver, især på dele af isoleringsopgaverne og med indkøb af nye LED‐pærer har besparelserne været af en betydelig størrelse.

Ved hjælp af  tilbudsstrategien har det kunne lade sig gøre for kunderne at spare 10‐50 procent på de udførte isoleringsopgaver. Der er indkøbt 143 LED-pærer med en besparelse på 26 procent. Samlet set resulterer det i en årlig besparelse på 10.000 kr. på belysning.

Der har dog også været opgaver, hvor det ikke har været muligt at opnå besparelser. Det gælder primært udskiftning af vinduer og døre, hvilket skyldes den store forskellighed i de valgte produkter som har umuliggjort rabatter ved indkøb.

Konklusion

De nye klimakvarterer blomstrede op i efteråret 2015, og allerede nu måles besparelserne hos beboerne. Generelt har der været en tendens af, at de nyetablerede familier tænker langsigtet, og gerne vil udskifte vinduer og tag, selvom tilbagebetalingstiden er relativ lang, hvor mange af de boligejere, der har boet der længere tid kigger mere på kortsigtede løsninger.

Vil du vide mere om de to nye klimakvarterer og beboernes besparelserne, læs da slutrapporten her.

Klimavenligt parcelhus