Klimavenlig transport

Transport skal være bæredygtig og brugervenlig. Derfor skal bussen, cyklen eller toget være et attraktivt alternativ til benzin- eller dieselbilen, men det kan virke uoverskueligt at holde fast i de grønne vaner, når en togbillet er dyrere end en flybillet.

Her på siden kan du læse om, hvordan vi i Gladsaxe Kommune har fokus på reduktion af CO2 inden for transport, og hvad du selv kan gøre for at blive stærkere til at holde fast i de grønne transportvaner.

I Gladsaxe Kommune har vi ambitiøse mål om at reducere vores udledning af CO2, hvor store dele kommer fra trafikken. Vores trafikudvikling skal være mere bæredygtig, hvor vi bevæger os fra fossile brændstoffer over med el som drivmiddel. Vi arbejder for at gøre det nemmere og mere fleksibelt at oplade elbiler i kommunen, så det er lettere og mere aktraktivt at skifte sin benzin- eller dieselbil ud med en elbil.

På følgende adresser kan du finde en ladestander i Gladsaxe Kommune:

  • Hesteskoen 3, 2880 Bagsværd (Clever)
  • Tjørnevænget 18, 2800 Kongens Lyngby (Clever)
  • Buddinge Station, 2860 Søborg - bag stationen ved parkeringspladsen (Clever)
  • Solnavej 32, 2860 Søborg (E.ON)
  • Vilhelm Bergsøes Allé / Søborg Hovedgade, 2860 Søborg - ved parkeringspladsen (Clever)
  • Gustav Wieds Vej 8, 2860 Søborg (E.ON)

Gladsaxe Kommune sætter løbende ladestandere op til elbiler. Vores strategi er at sætte ladestandere op centrale steder i kommunen som for eksempel ved S-togstationer. Derudover tager vi gerne en dialog med borgere, der efterspørger en ladestander et specifik sted i byen og ser, om vi kan finde en løsning. Vi er særlig opmærksomme på, at det er en udfordring for borgere, der bor i etageejendom eller ikke kan parkere på egen grund, at få opladet deres elbiler. Derfor opfordrer vi også boligselskaber til at investere i ladestandere og pladser til delebiler. Virksomheden CLEVER, der opsætter ladestandere, har for eksempel sat to nye 22 kW ladestandere op i Bagsværd på Hesteskoen tæt ved torvet og Bagsværd Station. Gladsaxe Kommune har givet støtte til ladestanderne, som kan lade to elbiler op samtidig og benyttes af alle elbiler. "I Gladsaxe har vi ambitiøse CO2-mål, og vi vil gerne vise vejen mod en mere bæredygtig trafikudvikling. Allerede i 2015 skiftede vi alle vores biler i hjemmeplejen ud med elbiler, så hjemmeplejen nu udelukkende kører på strøm. Vi vil også gerne gøre det nemmere for vores borgere at skifte til elbil. Det kræver blandt andet, at der er gode muligheder for at få ladet sin bil op. Derfor er vi glade for samarbejdet med CLEVER, der nu betyder, at vi får to nye ladestandere centralt i Bagsværd", siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Hvis du har spørgsmål til elbiler og ladestandere i kommunen, er du velkommen til at kontakte Anne Stougaard i By- og Miljøforvaltningen på telefon 3957 5861.

Eksempler på tidligere tiltag

Oktober 2016: Boligafdelingen Kildevænget og Greenabout-MOVE (en el-delebilsordning) opsatte en el-delebil på Solnavej, hvor alle medlemmerne af ordningen i området havde mulighed for at booke elbilen online. Elbilen er desværre ikke længere placeret i Kildevænget.

September 2015: Hjemmeplejen i kommunen skiftede alle deres benzinbiler ud med 27 nye elbiler, så hjemmeplejen udelukkende kører på strøm i dag.

Foråret 2014: Det blev besluttet, at Gladsaxe Kommune skulle investere i miljøet og bæredygtig transport ved at begynde at udskifte de traditionelle diesel- og benzindrevne biler med elbiler.

En delebil eller en bybil kan være en god løsning, hvis du ikke har behov for en bil hver dag. Flere undersøgelser viser, at mange danskere faktisk ikke har behov for en bil hver dag, og derfor holder bilen parkeret i størstedelen af døgnets 24 timer. Med en delebilsordning får du adgang til en bil, når du har behov for det, og samtidig skåner du miljøet og sparer ressourcer. Du betaler kun for dit eget forbrug og slipper for at tænke på service, vægtafgift og forsikring til bilen - det klares nemlig via ordningen. Derfor er det i langt de fleste tilfælde billigere end at have sin egen bil.

Flere delebilsordninger er allerede etableret med succes. I området omkring Gladsaxe Kommune er der delebiler hos LetsGo, Lyngby Delebiler og Nordsjællands Delebiler. Jo flere delebiler der er tilgængelige, jo mere attraktive bliver ordningerne. Gladsaxe Kommune hjælper gerne med at oplyse om ordningerne og koordinere en fælles indsats.

GreenMobility er en dansk udbyder af 400 elektriske dele-bybiler. Ved hjælp af deres app kan du låse bilen op og køre afsted på en miljøvenlig måde. Bilerne er primært placeret i Zonen (København, Frederiksberg og Gentofte Kommune). GreenMobility har oprettet mindre oprationszoner, som de kalder for Satellitter, der dækker mindre områder udenfor de tre kommuner. Et af disse satelit-områder ligger i Søborg, hvor du kan starte og afslutte din tur. Du kan læse mere om zonen og satelitterne her på GreenMobilitys hjemmeside

Få inspiration om delebilsordningerne her: Letsgo, Lyngby Delebil, Nordsjællands Delebiler eller GreenMobility

Har du spørgsmål til delebiler og bybiler, kan du kontakt Anne Stougaard i By- og Miljøforvaltningen på telefon 3957 5861.

I Gladsaxe Kommune har vi fokus på et være en cykelvenlig by, hvor det skal være nemt at transportere sig rundt på en cykel. Vi arbejder for at etablere nye cykelstier i byen, og samtidig drøfter vi løbende med Dansk Cyklistforbund forbedringsmuligheder for cyklister. Kommunen indgår ligeledes i tværgående samarbejder med andre kommuner om supercykelstier med belysning i tunneller og cykelstationer med luftpumpe. Her kan du læse mere om Farumruten C95, der forbinder København med Farum gennem Gladsaxe og Furesø Kommuner.

Vi vil gerne gøre det attraktivt for bilpendlere at hoppe over på cyklen. Derfor samarbejder vi med byens virksomheder om at skabe gode forhold for cyklister på arbejdspladsen ved for eksempel forbedre badefaciliteter og cykelparkering. Andre eksempler på tiltage kan være cykelservice på arbejdspladsen eller kampagner, hvor virksomheden belønner hver kørt kilometer og donerer pengene til et godt formål.

Årets Cykelkommune 2016

I 2016 blev Gladsaxe Kommune kåret som Året Cykelkommune af Cykelistforbundet. Prisen blev tildelt på baggrund af kommunens store fokus på cykelstier, grønne cykelprojekter og en særlig indsats for cykelisternes sikkerhed. Du kan læse mere om begrundelserne for kåringen til Årets Cykelkommune 2016 på Cykelistforbundets hjemmeside. Her på denne underside på gladsaxe.dk, kan du læse meget mere om cykeltrafik i Gladsaxe Kommune.

Eksempler på kommunens egne tiltag

August 2013 – oktober 2016: Gladsaxe Kommune var en del af projektet `Test en elcykel’, hvor pendlere i en periode kunne udskifte bilen med en elcykel. Projektet har efterfølgende medført, at mange udskiftede bilen med en elcykel. I projektet deltog otte hospitaler i Region Hovedstaden og otte kommuner. Du kan læs mere om projektet `Test en elcykel´ her.

2015: Gladsaxe Kommune kickstartede forsøget ’Test af pendlercykler’. Ved Buddinge Station kunne pendlere via en app booke en pendlercykel, så man let kunne komme fra stationen til erhvervskvarterne. Markedet for pendlercykler i Gladsaxe Kommune var desværre ikke modent på daværende tidspunkt, så forsøget kunne ikke fortsætte på markedsvilkår.

Gladsaxe Kommune har fået udviklet et website, så du som pendler her og nu kan følge trafikken i det erhvervsområde, hvor din arbejdsplads ligger. Her kan du få oplysninger om forsinkelser, anvisning af den hurtigste rute, information om busafgange, og du kan læse tweets fra Trafikken Hovedstaden. Følg med i den aktuelle trængselssituation i Gladsaxe Kommune via City Sense.

Du kan også finde oplysninger på Vejdirektoratets trafikkort, hvis du for eksempel vil vide, hvordan trafikken er påvirket af letbanebyggeriet.

Tips til pendlere

  • Forsøg at undgå den værste myldretid om morgenen og aftenen. Forskyder du din mødetid blot en halv time, kan du forkorte din rejsetid overraskende meget.
  • Har du under fem kilometer til arbejde – og hvis du ikke har brug for bilen til at hente børn eller handle – så er cyklen ofte det hurtigste valg.
  • Hvis du har mulighed for at arbejde hjemme, kan det være en hjælp, når anlægsarbejdet med letbanen skaber mest kaos.

I 2025 kan du tage den første tur på letbanen mellem Lyngby og Ishøj, men hvordan bygger vi egentlig en ny letbane med 29 stationer? Det kan du blive klogere på i denne lille video om byggeriet ´Sådan bygger vi letbanen´.

Som kommune er vi klar over, at byggeriet desværre medfører en masse ”røg, støj og møg” i bybilledet, og det kræver stor tålmodighed af jer som borgere og virksomheder. Her på denne underside på gladsaxe.dk, kan du blandt andet læse nyheder om letbanen og finde en byggeoversigt over anlægsarbejdet i kommunen.

Gladsaxe Byråd har nedsat et Opgaveudvalg for Letbanen, der skal medvirke til at få os godt igennem anlægsfasen. Hvis du er nysgerrig på udvalgets arbejde, kan du læse mere om Opgaveudvalg om Letbanen her.

Forstil dig, du kører ned ad Søborg Hovedgade eller Bagsværd Hovedgade i en selvkørende bus uden chauffør – måske bliver det muligt i fremtiden. Gladsaxe Kommune er med i et forsøg med blandt andet Albertslund Kommune og DTU, hvor vi tester selvkørende busser – også kaldet shuttles. Det er planen, at de nye selvkørende minibusser allerede indenfor få år er klar til de danske landeveje.

Borgmester Trine Græse var med, da den første selvkørende minibus kørte den første tur på en stille vej på Hersted Industripark i Albertslund. På linket her kan du se en video, hvor minibussen kører sin første tur med borgmestrene fra Gladsaxe og Albertslund Kommune.

Formålet med de selvkørende minibusser er at udvikle vores kollektive trafik, så den også i fremtiden er et attraktivt, brugervenligt og bæredygtigt valg. Vi arbejder på, at de nye selvkørende minibusser bliver tilpasset den kommende letbane, så de kan kobles på de 29 nye stationer langs Ring 3. Idéen med minibusserne er, at de kan køre dig helt hjem til din hoveddør eller fra stationen og det sidste stykke til din arbejdsplads. Eller sagt på en anden måde, så kommer bussen, ”når du kalder på den”.

Du kan læse mere om LINC her, som er det største projekt med selvkørende minibusser i Danmark.

 

Klimavenlig by