Den kreative regnhave

Vent cirka 5-10 sekunder - så er alle billederne klar på billedhjulet.

Her bor familien Storck bestående af Sonja og Jens Peter, som begge har grønne fingre og bruger meget tid i deres have, hvilket tydeligt kan ses.

På forsiden af bygningen er der etableret en ny brostenssti, hvor der er fald mod garagen. Stien fungerer som regnvandsrende og leder vandet til et græsareal langs indkørslen, der leder vandet til det store stenbed ud mod vejen.
Stenbedet er et hul fyldt med store flotte marksten og med et par enkelte staudegræsser i kanten. Det har et simpelt udtryk. Der sker rigtig meget i forhaven, så derfor har det været et ønske, at regnvandsløsningen ikke fyldte for meget visuelt i forhaven.

I baghaven er nedløbsrøret knækket, og vandet ledes via en kinnekullerende til det nærmeste staudebed. Her løber vandet i en rende af beton og marksten videre til det nyetablerede regnbed, som er en reetablering af det eksisterende nøkketungebed. Løsningen tilføjer ekstra vand til de vandelskende nøkketunger, og dermed forbedres deres forhold.

Det halve af tagvandet på bagsiden ledes til en eksisterende faskine og medregnes derfor ikke i projektet.

Plan over de nye tiltag herunder. Se filen i stor.

Kort over Demonstrationshave 1. Se kortet i større format.

Læs mere om haven og dens nye regnvandsløsninger (PDF)

Demonstrationshaver