Den tilpassede regnhave

Vent cirka 5-10 sekunder - så er alle billederne klar på billedhjulet.

Her bor familien Hougaard/Christensen, som vægter fodbold og trampolinen højt i deres have - samtidig går de også op i deres flotte staudebed.

I forlængelse af et eksisterende bed i forhaven har de etableret et regnbed med planter i lilla og blå nuancer.

Regnbedet håndterer halvdelen af tagvandet fra huset, som løber i en rende på tværs af stien og ud i en stenrende til bedet.

I baghaven opsamler en regntønde regnvand fra den anden del af taget, og det bliver brugt til vanding i haven. Et overløb fra regntønden leder vandet til nedsivning i en åben faskine, som er etableret under en nedgravet trampolin.

Den opgravede jordmængde er blevet genbrugt, så vidt det har været muligt at udjævne græsarealet over mod naboen.

Fra det lille halvtag ved hovedindgangen ledes vandet via en rende til nedsivning på græsarealet.

Der er en eksisterende faskine, som nedsiver regnvandet fra garagen til græsarealer på forsiden af huset, og dette er derfor ikke medregnet i projektet.

Plan over de nye tiltag herunder. Se filen i stor.

 

Kort over Demonstrationshave 2. Se kortet i større format.

Læs mere om haven og dens nye regnvandsløsninger (PDF)

Demonstrationshaver